Definitivat - sesiunea 2021

Definitivat - sesiunea 2021
  • ORDIN Nr. 5434/2020 din 31 august 2020 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar;
  • Lista candidaților înscriși la examenul de obținere a definitivării în învățământ - sesiunea 2021.

Informaţii în completare