Definitivat

Lista candidaților din județul Giurgiu promovați la examenul pentru definitivare în învățământ - sesiunea 2022

Lista candidaților din județul Giurgiu promovați la examenul pentru definitivare în învățământ - sesiunea 2022
LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Procedura operațională - vizualizare lucrări definitivat 2022

Procedura operațională privind vizualizare a lucrărilor scrise de către candidații la proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ 2022

Rezultate inițiale definitivat 2022

Rezultate inițiale la examenul de definitivat 2022

Informațiile privind contestațiile la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, au fost publicate anterior (AICI)
LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Contestații la examenul național de definitivare în învățământ – sesiunea 2022

În atenția candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învățământ – sesiunea 2022
Depunerea contestațiilor*)
Contestațiile se înregistrează la centrul de examen în zilele de 27 iulie a.c. până la ora 20.00 și 28 iulie a.c. până la ora 12.00.
În contestație candidatul precizează următoarele informații:
 • Numele, inițiala tatălui și prenumele
 • Codul numeric personal
 • Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul
 • Disciplina la care a susținut examenul
 • Nota contestată
Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate/pașaport.
*) Contestațiile se pot depune la centrul de examen sau pot fi transmise prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

În atenția candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învățământ – sesiunea 2022

 • În atenția candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învățământ – sesiunea 2022
1. Centrul de examen pentru susținerea examenului național de definitivare este Liceul Teoretic ” Nicolae Cartojan” din municipiul Giurgiu, str. 23 August nr. 9.
2. Suținerea probei scrise din cadrul examenului de definitivare în învățământ va avea loc în data de 20 iulie 2022, începând cu ora 9,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
3. Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7,30 - 8,00, , pe la intrarea destinată elevilor, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate.
4. Repartizarea pe săli a candidaților care îndeplinesc condițiile de a participa la proba scrisă este conform tabelelor anexate. Precizăm următoarele:
• sala nr. 1, sala nr. 2, sala nr. 3 și sala de bagaje sunt la parterul clădirii;
• sala nr. 4, sala nr. 5, sala nr. 6, sala nr. 7 sunt la etajul I.
 • Vă comunicăm liniile telefonice (gratuite) în perioada desfășurării probei scrise la examenul de definitivat 2022 este:
- Linia TELVERDE - M.E.: 0800801100, în intervalul orar 8.00 - 16.00
- Linia TELVERDE - I.S.J. Giurgiu: 0800816246
 • Depunerea contestațiilor*)
Contestațiile se înregistrează la centrul de examen în zilele de 27 iulie a.c. până la ora 20.00 și 28 iulie a.c. până la ora 12.00.
În contestație candidatul precizează următoarele informații:
• Numele, inițiala tatălui și prenumele
• Codul numeric personal
• Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul
• Disciplina la care a susținut examenul
• Nota contestată
Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate/pașaport.
*) Contestațiile se pot depune la centrul de examen sau pot fi transmise prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anunț candidați centrul de examen definitivat 2022

În atenția candidaților înscriși la examenul de definitivare în învățământ – sesiunea 2022
1. Centrul de examen pentru susținerea examenului național de definitivare este Liceul Teoretic ” Nicolae Cartojan” din municipiul
Giurgiu.
2. Susținerea probei scrise din cadrul examenului de definitivare în învățământ va avea loc în data de 20 iulie 2022, începând cu ora 9,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
3. Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7,30 - 8,00, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate.

Adresă - completare dosare definitivat 2022

Adresă - completarea dosare definitivat și validare fișe definitivat 2022

Centrul de examen definitivat 2022

În atenția candidaților înscriși la examenul  național de definitivare în învățământ 2022
 
Centrul de examen aprobat de Consiliul de administrație al I.S.J. Giurgiu pentru susținerea examenului național de definitivare – sesiunea 2022, este Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan” din municipiul Giurgiu.
Achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații aflați în situația prevăzută la art. 4 alin. (3) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin O.M.E.C nr. 5434/2020 se va face la centrul de examen -  Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan” din municipiul Giurgiu.

Precizări privind examenul de obținere a definitivării în învățământ - anul școlar 2021-2022

PRECIZĂRI PRIVIND EXAMENUL DE OBȚINERE A DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 • Extras din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar;
 • Lista documente - dosar definitivat 2022;
 • Anexe definitivat 2022

Contestații - DEFINITVAT 2021

Contestațiile pentru proba scrisă susținută în cadrul examenului de definitivat 2021 se depun la centrul de examen în zilele de 21 iulie 2021 între orele 9.00 - 20.00 și 22 iulie 2021 între orele 9.00 – 12.00

Informaţii în completare