Lista cadrelor didactice din judetul Giurgiu care si-au depus dosar in conformitate cu metodologia aprobata prin OMECTS nr. 5553/2011 si modificata prin OMECTS nr. 4111/22.05.2012 pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă

  • Imprimare
Lista cadrelor didactice din judetul Giurgiu care si-au depus dosar in conformitate cu metodologia aprobata prin OMECTS nr. 5553/2011 si modificata prin OMECTS nr. 4111/22.05.2012 pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20180326 - List scurta durata VII.pdf)List scurta durata VII