PO întregire / completare normă - 2023-2024

Procedura operațională pentru întregirea / completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare

Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată/nedeterminată 2022

Ședința de repartizare pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată/nedeterminată și restrângere de activitate, prin transfer are loc miercuri 9 martie 2022, orele 10,30 la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, din str. Dr. Ion Munteanu, nr.3, Mun. Giurgiu

Cadrele didactice care sunt în completare de normă la nivelul județului Giurgiu începând cu 01.09.2021

Lista nominală cu cadrele didactice care sunt în completare de normă la nivelul județului Giurgiu începând cu 01.09.2021

Anunț - Completare normă didactică

Referitor la completarea de normă,

Dosarele pentru completare de normă se depun la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, în perioada 19 și 22 februarie 2021, interval ora 10.00 -13.00.
Ședința de repartizare, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, pentru completarea normei didactice are loc în data de 2 martie 2021. Locul desfășurării este sediul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, din strada doctor Ion Munteanu, Nr.3 Giurgiu.
Ora începerii este 11.00.
Intrarea se face în ordinea alfabetică a disciplinelor, pe baza cărții de identitate.

Procedură operaționala pentru întregirea/completarea normei didactice de predare-învățare - evaluare a cadrelor didactice titulare pentru anul școlar 2021-2022

Procedură operaționala pentru întregirea/completarea normei didactice de predare-învățare - evaluare a cadrelor didactice titulare pentru anul școlar 2021-2022

Programare inspecții la clasă / probe practice - completare de normă 2019

Programare inspecții la clasă / probe practice - completare de normă 2019

Completarea de normă la nivel județean - 2019-2020

  • Anunț privind completarea de normă la nivel județean;
  • Extras din metodologie - Cadrul legal de completare de normă la nivel județean;
  • Cerere completare de normă la nivel de județ.

Referitor la completarea de normă - Ședinţa de repartizare

Referitor la completarea de normă - Ședinţa de repartizare

Planificarea inspecțiilor la clasa/probe practice pentru completare de normă și întregire

Planificarea inspecțiilor la clasa/probe practice pentru completare de normă și întregire
  • Rezultate proba practică Informatică
  • Rezultate inspecție la clasă - Fizică
  • Rezultate inspecție la clasă - Lb Franceză

Completarea normei didactice la nivelul judetului Giurgiu - punctaj

Completarea normei didactice la nivelul județului Giurgiu - punctaj

Informaţii în completare