PO întregire / completare normă - 2023-2024

Procedura operațională pentru întregirea / completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare

Informaţii în completare