Ședința publică de repartizare a candidaților care au obținut minim nota 7 la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020

ÎN DATA DE 13 AUGUST, ÎNCEPÂND CU ORELE 9,00  LA SEDIUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU, STR. DR. ION MUNTEANU, NR.3, SE DESFĂȘOARĂ ȘEDINȚA PUBLICĂ DE REPARTIZARE A CANDIDAȚILOR CARE AU OBȚINUT MINIM NOTA 7 LA PROBA SCRISĂ ÎN CADRUL CONCURSULUI NAȚIONAL, SESIUNEA 2020, INDIFERENT DE STATUTUL ACESTORA, PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE PUBLICATE PENTRU ANGAJARE CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A NOTELOR.

Contestații - Titularizare 2020

Anunț - Contestații, concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2020

Desfăşurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului naţional de titularizare - sesiunea 2020

Procedura nr. 32446_2020_ revizuita privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2020

Repartizarea candidaților pe săli la concursul național de ocupare a posturilor didactice vacante din Învățământul preuniversitar

Repartizarea candidaților pe săli la concursul național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar 2020

Precizări

 • Candidații repartizați în sălile 1,2,3,4,5,6 intra pe poarta 1, sălile sunt la parter.
 • Candidații repartizați în sălile 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 intra pe poarta 1, iar sălile sunt la etajul 1.
 • Candidații repartizați în sălile 17,18,19,20,21,22,23,24 intra pe poarta 2, iar sălile sunt la etajul al doilea.

 

 1. Intrarea candidaților se face în intervalul 7:15-8:15.
 2. Solicităm candidaților sa aibă asupra lor doar cartea de identitate, instrumente de scris (trusa de geometrie etc.), apă.
 3. Insistăm să nu vă prezentați cu telefoane mobile, gadgeturi.
 4. Președintele centrului de concurs.

 

CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN 29.07.2020

 • ÎN CONFORMITATE CU ADRESA MEC NR. 32445 DIN 24.07.2020, PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN 29.07.2020 VA ÎNCEPE LA ORA 9(noua).
 • INTRAREA CANDIDAȚILOR ÎN SALI SE FACE IN INTERVALUL ORAR 7.15-8.15
 • DUPA ORA 8.15 NU SE MAI PERMITE ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN CENTRUL DE CONCURS.
 • CENTRUL DE CONCURS ESTE: SCOALA ACAD. ”MARIN VOICULESCU”, STR. NEGRU VODA, NR 16

Posturi cu viabilitate de 4 ani pentru angajare pe perioadă nedeterminată - Jud. Giurgiu în anul școlar 2020-2021, la data de 22.07.2020

Posturi cu viabilitate de 4 ani pentru angajare pe perioadă nedeterminată - Jud. Giurgiu în anul școlar 2020-2021, la data de 22.07.2020

Concursului de ocuparea posturilor/catedrelor vacante din învățământul preuniversitar, sesiunea 29 iulie 2020

1. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSULUI DE OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 29 IULIE 2020:

- Centrul de Concurs s-a mutat de la Colegiul Național ”Ion Maiorescu”, Giurgiu la Școala Gimnazială „Academician Marin Voiculescu” Giurgiu, Strada Negru Vodă, Nr. 16A, Giurgiu;
- intrarea candidaților în centrul de concurs se face în intervalul orar 8.00-9.00;
- candidații sunt rugați să nu vină cu bagaje: genți, telefoane, cursuri, cărți, etc.;
- obligatoriu candidații se prezintă cu: mască, apă, pix/stilou cu cerneală albastră(care nu se șterge), creion, trusă geometrică(unde este cazul), Planuri de conturi(numai pt. disciplina economic, administrativ poștă);
- este interzis accesul cu telefoane mobile în incinta centrului de examen.

2. Vă rugăm să verificați toate datele de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și să solicitați, dacă este cazul corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 24 iulie 2020, ora 10.00, pe adresa de e-mail a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Informaţii în completare