Anunț - Concursul Național de Titularizare - sesiunea 2024

ANUNȚ
Depunerea dosarelor pentru: Concursul Național de TITULARIZARE - sesiunea 2024/ Prelungirea duratei contractului individual de muncă (Art.87)/ Repartizarea în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare sesiunile 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 sau 2018/ Detașarea la cerere prin concurs se face la I.S.J. Giurgiu în perioada 8-17 mai 2024. Cererile pentru aceste etape se găsesc pe site-ul inspectoratului școlar județean.

Programul depunerii dosarelor se desfășoară astfel:

Data Intervalul Orar Specializarea
Miercuri 8 mai  10,00 – 13,00 Limba și literatura română, profesor documentarist
13,00 – 16,00 Matematică, informatică, limba rromani
Joi 9 mai  8,30 – 12,00 Limba franceză, limba engleză, limba germană, limba latină
12,30 – 16,00 Educator
Vineri 10 mai  8,30 – 13,30 Educator/educator-puericultor
Luni 13 mai  8,30 – 12,00 Fizică, chimie, biologie 
12,30 – 16,00 Învățător
Marți 14 mai  8,30 – 13,00 Istorie, geografie, disciplinele socio-umane
13,30 –16,00 Învățător 
Miercuri 15 mai  8,30 – 12,00 Religie, educație fizică și sport, educație tehnologică
12,30 – 16,00 Disciplinele tehnice, învățământ special
Joi 16 mai  8,30 – 12,00 Disciplinele tehnice
12,30 – 16,00 Educație muzicală, educație muzicală specializată, educație plastică
Vineri 17 mai 8,30 – 13,00 Profesor în centre și cabinete de asistenta psihopedagogica

Notă: Adresa de email dedicată Concursului Național de Titularizare, sesiunea 2024, la care candidații pot transmite dosarele/ cererile de înscriere, contestațiile și alte solicitări privind organizarea și desfășurarea concursului și de la care candidații să primească răspuns la solicitările formulate este: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original se face în perioada 9-22 mai 2024, iar pentru absolvenții promoției 2024/absolvenţii 2024 ai programelor de pregătire psihopedagogică validarea se face în perioada 8-11 iulie 2024; neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

 

Informaţii în completare