Concursului de ocuparea posturilor/catedrelor vacante din învățământul preuniversitar, sesiunea 29 iulie 2020

1. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSULUI DE OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 29 IULIE 2020:

- Centrul de Concurs s-a mutat de la Colegiul Național ”Ion Maiorescu”, Giurgiu la Școala Gimnazială „Academician Marin Voiculescu” Giurgiu, Strada Negru Vodă, Nr. 16A, Giurgiu;
- intrarea candidaților în centrul de concurs se face în intervalul orar 8.00-9.00;
- candidații sunt rugați să nu vină cu bagaje: genți, telefoane, cursuri, cărți, etc.;
- obligatoriu candidații se prezintă cu: mască, apă, pix/stilou cu cerneală albastră(care nu se șterge), creion, trusă geometrică(unde este cazul), Planuri de conturi(numai pt. disciplina economic, administrativ poștă);
- este interzis accesul cu telefoane mobile în incinta centrului de examen.

2. Vă rugăm să verificați toate datele de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și să solicitați, dacă este cazul corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 24 iulie 2020, ora 10.00, pe adresa de e-mail a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Program depunere dosare pentru concurs pentru ocupare posturi didactice 2020

Candidații completează cererea/cererile tip corespunzătoare opțiunii personale de
participare/neparticipare la proba scrisă a concursului.
înscrierea candidaților se face în perioada: 9-16 iulie 2020, după următorul program:

 • Joi, 9 iulie 2020 - în intervalul orar 9:00-16:00 - învățători;
 • Vineri, 10 iulie 2020 - în intervalul orar 9:00 - 14:00 - învățători + învățământ special;
 • Luni, 13 iulie 2020 - în intervalul orar 8:00 - 10:00 - limbi străine;
 • Luni, 13 iulie 2020 - în intervalul orar 10:00 - 12:00 - biologie, sport, arte, religie;
 • Luni, 13 iulie 2020 - în intervalul orar 12:00 - 16:00 - limba română;
 • Marți, 14 iulie 2020 - în intervalul orar 8:00 - 12:00 - matematică, informatică, discipline tehnice;
 • Marți, 14 iulie 2020 - în intervalul orar 12:30 - 16:30 - educatoare;
 • Miercuri, 15 iulie 2020 - în intervalul orar 8:00 - 12 - fizică, chimie;
 • Miercuri, 15 iulie 2020 - în intervalul orar 12:30 - 16:00 - educatoare;
 • Joi, 16 iulie 2020 - în intervalul orar 8:00 - 16:00 - geografie, istorie, socio-umane.

Formular pentru înscriere concurs de ocuparea posturilor vacante / rezervate, sesiunea 2020

FORMULAR PENTRU ÎNSCRIERE CONCURS DE OCUPAREA POSTURILOR VACANTE / REZERVATE, SESIUNEA 2020

* este necesară autentificarea cu un cont google
** formularul va fi completat în cazuri excepționale (carantinare, imposibilitatea deplasării, febră, plecat din țară/localitate)

Posturi cu viabilitate de 4 ani pentru angajare pe periadă nedeterminată - Jud. Giurgiu în anul școlar 2020-2021, la data de 08.07.2020

Posturi cu viabilitate de 4 ani pentru angajare pe perioadă nedeterminată - Jud. Giurgiu în anul școlar 2020-2021, la data de 08.07.2020

Anunț - Program ședință publică din data de 31.07.2019

Anunț - Program ședință publică din data de 31.07.2019, privind repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 62, alin. (8) din Metodologie, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate, pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, la nivelul județului în care a susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care a susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

Rezultatele FINALE ale candidaților înscriși la concursul național de titularizare în învățământul preuniversitar 2019, în județul GIURGIU

Rezultatele FINALE ale candidaților înscriși la concursul național de titularizare în învățământul preuniversitar 2019, în județul GIURGIU, au fost publicate pe site-ul național la următoarea adresă: http://titularizare.edu.ro/

1. Rezultatele obținute la contestațiile depuse, la examenul național de titularizare în învățământ 2019
2. Rezultatele FINALE ale candidaților înscriși la concursul național de titularizare în învățământul preuniversitar 2019, în județul GIURGIU

LISTELE CU DATE PERSONALE ALE CANDIDAȚILOR AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform R.G.P.D.)

Rezultatele candidaților înscriși la concursul național de titularizare în învățământul preuniversitar 2019, în județul GIURGIU

Rezultatele candidaților înscriși la concursul național de titularizare în învățământul preuniversitar 2019, în județul GIURGIU (fișier atașat)

sau

pe site-ul național la următoarea adresă: http://titularizare.edu.ro/

CONTESTAȚIILE SE DEPUN LA SEDIUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU, ÎN ZILELE:
- 23.07.2019, ÎN INTERVALUL ORAR 11.00 - 21.00
24.07.2019, ÎN INTERVALUL ORAR 08.00 - 15.00

LISTELE CU DATE PERSONALE ALE CANDIDAȚILOR AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform R.G.P.D.)

ANUNȚURI IMPORTANTE PRIVIND EXAMENUL DE TITULARIZARE - 2019

Anunțuri importante privind concursul de ocuparea posturilor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2019

(listele afișate mai sus, și/sau atașament sunt regăsite (nefiltrate) și în anunțul din data de 08.07.2019, de la următoarea adresă web)

 

Anunț - validare fișe de înscriere

Anunț pe validarea fișelor de înscriere de înscriere la concursul de titularizare pentru absolvenții promoției 2019/absolvenții 2019.

Planificarea inspecțiilor la clasă pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice 2019

 • Anunț - Centre susținere inspecții speciale la clasă / probe practice
 • Planificarea inspecțiilor la clasă pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice 2019 (revizuit)

LISTELE AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Informaţii în completare