Programe noi pentru concursul național de titularizare în învățământ - 2019

Programe noi pentru concursul național de titularizare în învățământ - 2019

Programe noi la TITULARIZARE din 2019

Informații utile, pentru candidați, privind programe noi la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar (TITULARIZARE).
Se aplica din 2019.


https://edu.ro/mobilitate-personal-didactic 

Posturi perioada nedeterminată

Posturi perioada nedeterminată la data 25.07.2018

Rezultate concurs TULARIZARE 2018 - Județul Giurgiu

Rezultate la concursul național concursului de ocuparea posturilor vacante/rezervate 2018 - Județul Giurgiu au fost publicate la următoare adresă: http://www.titularizare.edu.ro/

Contestațiile referitoare la notele obținute în urma probei scrise a concursului de ocuparea posturilor vacante/rezervate din 11.07.2018

Contestațiile referitoare la notele obținute în urma probei scrise a concursului de ocuparea posturilor vacante/rezervate din 11.07.2018 se depun la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU , cu sediul în Strada Doctor ION MUNTEANU, Nr. 3 GIURGIU
Contestațiile se primesc conform programului:
  • Marți, 17.07.2018  până la ora 21
  • Miercuri, 18. 07. 2018  de la ora 9 până la ora 15
În contestații candidații precizează următoarele:
  • numele, inițiala tatălui, prenumele;
  • codul numeric personal;
  • denumirea centrului de concurs;
  • județul;
  • disciplina la care a susținut concursul ;
  • nota contestată.
Contestațiile se depun personal de către candidat sau prin împuternicit.
Împuternicitul prezintă procura notarială în original.
Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați

ANUNȚURI - Titularizare 2018

ANUNȚURI - CONCURS NAȚIONAL DE OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - SESIUNEA 11.07.2018

Procedura privind desfășurarea probei scrise din cadrul concursului național de ocuparea posturilor didactice din 11.07.2018

Procedura privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național de ocuparea posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar - sesiunea 2018

Anunț important privind concursul de ocuparea posturilor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 11.07.2018

Anunț important privind concursul de ocuparea posturilor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 11.07.2018

Informaţii în completare