Detașare

Procedura detasare

Procedura detasare
Ataşamente:
Download-ează fișierul (Procedura detasare.pdf)Procedura detasare

Lista punctajelor cadrelor didactice care au solicitat continuitate pentru detașare la cerere

Lista punctajelor cadrelor didactice care au solicitat continuitate pentru detașare la cerere

Ședința din data de 24.08.2020, ora 10.00

24 august 2020, ORA 10 - Ședința de repartizare pentru detașarea la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor

Program etape mobilitate 2020 - PROGRAM MOBILITĂȚI

24 august 2020, ORA 10

 • Ședința de repartizare pentru detașarea la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.

25 august 2020 ORA 10

 • Repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei contractului individual de muncă, în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 85 din Metodologie și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor.

26 august 2020 ORA 9,30

 • Repartizarea cadrelor didactice care au obținut minim nota 7 (șapte) la Concursul Național 2020 și nu au făcut solicitării în ședințele anterioare.
 • Repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei contractului individual de muncă, în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 85 din Metodologie și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor și nu au fost repartizați.
 • Candidații care au obținut nota între 5 (cinci) și 7 (șapte) la Concursul Național 2020 în ordinea descrescătoare a notelor.
 • Candidații care au participat la Concursurile Naționale din 2019, 2018 și/sau 2017 cu media de minimum 7 ( șapte) și care ulterior nu au mai susținut Concurs Național.
 • Candidații care au participat la Concursurile Naționale din 2019, 2018 care au obținut media între 5 (cinci) și 7( șapte) și care ulterior nu au mai susținut Concurs Național.

27 august 2020, ORA 9,30

 • Candidații cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la Concursul Național din sesiune 2020 și au obținut cel puțin nota 5 (cinci).
 • Candidații cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la Concursul Național din sesiune 2019, 2018 și au obținut cel puțin media 5 (cinci).
 • Candidații care au obținut cel puțin media 7 (șapte) și au participat la Concursul Național din sesiunea 2016, 2015 sau 2014.
 • Candidații cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la Concursul Național din sesiune 2016,2015 sau 2014 și nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale.

27 august 2020

 • Depunerea și înregistrarea la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a dosarelor și revizuirea fișelor de înscriere pentru Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar. (MODELUL DE CERERE SE REGĂSEȘTE ÎN ATAȘAMENT)

28 august 2020

 • Depunerea și înregistrarea la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a dosarelor de înscriere pentru Testarea la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar a cadrelor didactice necalificate (MODELUL DE CERERE SE REGĂSEȘTE ÎN ATAȘAMENT)

În atașament:

 1. Programul etapelor de mobilitate.

Detașare în interesul învățământului 2020

Depunerea dosarelor pentru detașare în interesul învățământului sesiunea 2020.

Anunț - Depunere dosare detașarea în interesul învățământului

Anunț - Depunere dosare detașarea în interesul învățământului

Punctajele cadrelor didactice care solicită detaşare începând cu 01.09.2019 în judeţul Giurgiu

Punctajele cadrelor didactice care solicită detaşare începând cu 01.09.2019 în judeţul Giurgiu

Documente utile pentru detașare în interesul învățământului 2018-2019

Documente utile pentru detașare în interesul învățământului 2018-2019
 • Cadrul legal pentru detașarea în interesul învățământului 2018-2019;
 • Cerere detașare în interesul învățământului - 2018;
 • Grafic privind desfășurarea etapei de mobilitate detașarea în interesul învățământului 2018-2019.

Punctaje detașare 2017

Punctaje detașare 2017

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20170607 - Punctaje detasare 2017.pdf)Punctaje detasare 2017

Detașare la cerere - 2017-2018

Detașare la cerere - 2017-2018

Informaţii în completare