Program etape mobilitate 2020 - PROGRAM MOBILITĂȚI

24 august 2020, ORA 10

 • Ședința de repartizare pentru detașarea la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.

25 august 2020 ORA 10

 • Repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei contractului individual de muncă, în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 85 din Metodologie și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor.

26 august 2020 ORA 9,30

 • Repartizarea cadrelor didactice care au obținut minim nota 7 (șapte) la Concursul Național 2020 și nu au făcut solicitării în ședințele anterioare.
 • Repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei contractului individual de muncă, în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 85 din Metodologie și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor și nu au fost repartizați.
 • Candidații care au obținut nota între 5 (cinci) și 7 (șapte) la Concursul Național 2020 în ordinea descrescătoare a notelor.
 • Candidații care au participat la Concursurile Naționale din 2019, 2018 și/sau 2017 cu media de minimum 7 ( șapte) și care ulterior nu au mai susținut Concurs Național.
 • Candidații care au participat la Concursurile Naționale din 2019, 2018 care au obținut media între 5 (cinci) și 7( șapte) și care ulterior nu au mai susținut Concurs Național.

27 august 2020, ORA 9,30

 • Candidații cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la Concursul Național din sesiune 2020 și au obținut cel puțin nota 5 (cinci).
 • Candidații cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la Concursul Național din sesiune 2019, 2018 și au obținut cel puțin media 5 (cinci).
 • Candidații care au obținut cel puțin media 7 (șapte) și au participat la Concursul Național din sesiunea 2016, 2015 sau 2014.
 • Candidații cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la Concursul Național din sesiune 2016,2015 sau 2014 și nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale.

27 august 2020

 • Depunerea și înregistrarea la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a dosarelor și revizuirea fișelor de înscriere pentru Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar. (MODELUL DE CERERE SE REGĂSEȘTE ÎN ATAȘAMENT)

28 august 2020

 • Depunerea și înregistrarea la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a dosarelor de înscriere pentru Testarea la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar a cadrelor didactice necalificate (MODELUL DE CERERE SE REGĂSEȘTE ÎN ATAȘAMENT)

În atașament:

 1. Programul etapelor de mobilitate.

Informaţii în completare