Procedura operațională - plata cu ora 2022-2023

Procedură operațională pentru repartizare posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim plata cu ora în anul școlar 2022-2023

Cerere plata cu ora și detașare prin concurs specific, în anul școlar 2021-2022

  • Cerere plata cu ora, pentru anul școlar 2021-2022;
  • Lista persoanelor care au solicitat detașare prin concurs specific, pentru anul școlar 2021-2022.
Dosarele se depun în perioada 26-27.08.2021 la unitățile școlare și la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Procedura operațională și documentele aferente pentru ocupare cumul / plata cu ora

Fișierul atașat conține:

  • Procedura operațională - ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personal didactic calificat în regim de cumul sau plata cu ora pentru anul școlar 2017-2018; 

  • Cerere de încadrare în anul școlar 2017-2018 în sistemul plata cu ora/cumul; 

  • Extras din Metodologie - Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personal didactic calificat în regim de cumul sau plata cu ora; 

  • Model de certificat medical.

Informaţii în completare