Procedura operațională și documentele aferente pentru ocupare cumul / plata cu ora

  • Imprimare

Fișierul atașat conține:

  • Procedura operațională - ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personal didactic calificat în regim de cumul sau plata cu ora pentru anul școlar 2017-2018; 

  • Cerere de încadrare în anul școlar 2017-2018 în sistemul plata cu ora/cumul; 

  • Extras din Metodologie - Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personal didactic calificat în regim de cumul sau plata cu ora; 

  • Model de certificat medical.