Concurs directori unități de învățământ

Anunț - centrul de examen - Concurs directori 2021

PROBA SCRISĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT VA AVEA LOC ÎN DATA DE 15 OCTOMBRIE 2021, ORA 10.00 LA CENTRUL SPECIAL DE CONCURS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” – GIURGIU
ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN SĂLI SE VA FACE ÎN INTERVALUL 9.00-9.30

ANUNȚ CONCURS DIRECTORI

Joi, 14 octombrie 2021, ora 11.00 , la sediul Inspectoratului Școlar al jud. Giurgiu, va avea loc ședința publică pentru selecția supraveghetorilor (cadre didactice) care vor participa la proba scrisă a Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Participă cadrele didactice nominalizate de unitățile de învățământ care au răspuns solicitării ISJ Giurgiu.

Rezultate validare dosare de înscriere ale candidaților la concursul pentru directori - 2021

Rezultate validare dosare de înscriere ale candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu
LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

În atenția candidaților cu dosare respinse la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Vă informăm că depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică se poate realiza, conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul ME nr. 4597/2021 și Ordinului ME nr. 5195/3.09.2021 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul ME nr. 4597/2021, in maximum 24 de ore de la afișarea listei candidaților admiși la etapa de evaluare a dosarelor.
Solicitarea se întocmește pe un model propriu realizat de candidat și va cuprinde cererea de redeschidere a dosarului din platforma in care s-au încărcat documentele. Aceasta se va transmite semnată, scanată pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Data și ora afișării: 30.09.2021, ora 13:00
Termenul maxim pentru transmiterea solicitărilor de către candidații respinși: 01.10.2021, ora 13:00.

Anunț - concurs directori 2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, Str. Dr. Ion Munteanu Nr. 3, Județul Giurgiu, organizează concurs în baza O.M.E. 4597/06.08.2021, pentru ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din Județul Giurgiu
Fișierele necesare sunt atașate:
  • Anunț; 
  • Procedura de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat;
  • Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat Sesiunea 2021;
  • Bibliografie;
  • Anexe.

Cadrele didactice înscrise în vederea detașării în interesul învățământului pe funcțiile vacante de director și director adjunct 2020-2021

  • Tabel nominal cu cadrele didactice înscrise în vederea detașării în interesul învățământului pe funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu, în anul școlar 2020-2021
Interviul are loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, cu sediul în localitatea Giurgiu, str. Ion Munteanu, Nr.3.
Data susținerii interviului este 5 august 2020.
Ora de început este 15.30

Anunț - Concurs în vederea ocupării funcției de director / director adjunct prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2019-2020

1. Programarea candidaților pentru susținerea interviului în vederea interviului în vederea ocupării funcției de director / director adjunct prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2019-2020;
2. Rezultatele obținute în vederea verificării dosarelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu, prin detașare în interesul învățământului pentru anul școlar 2019-2020

Informaţii în completare