Ședința publică pentru repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitatea postului/catedrei 2020

ÎN DATA DE 12 AUGUST 2020, ORELE 9,00, LA SEDIUL INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU, STR. DR.. IOAN MUNTEANU, NR. 3, SE DESFĂȘOARĂ ȘEDINȚA PUBLICĂ PENTRU REPARTIZAREA CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATA DE VIABILITATEA POSTULUI/CATEDREI CARE AU OBȚINUT MINIM 7(ȘAPTE) LA PROBA SCRISĂ ÎN CADRUL CONCURSULUI NAȚIONAL, SESIUNEA 2020, ÎN CONDIȚIILE ART.62 ALIN.(13) DIN METODOLOGIE

Informaţii în completare