În atenția unităților de învățământ din jud. Giurgiu,

În atenția unităților de învățământ din jud. Giurgiu,

Extras din METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021, OMEC nr. 5229/2019 cu modificările și completările ulterioare Art .21 alin.(6)-(8)

- 20-21 august 2020 - stabilirea în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a modificării duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6);
- 24 august 2020 - transmiterea hotărârilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ la inspectoratele școlare;
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20200817 - Anunt 17.08.2020.pdf)Anunt 17.08.2020

Informaţii în completare