Ședință de repartizare - 20.08.2020

ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE, CONFORM PREVEDERILOR METODOLOGIEI, în ordine:
  • cererile de completare de normă didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;
  • cererile cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
  • cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.
20 AUGUST 2020, ORA 9,00 ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE
a candidaților care au obținut cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, conform prevederilor metodologiei, în ordine:
  • cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
  • candidații care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în odinea descrescătoare a notelor, având prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul școlar 2020-2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte), în condițiile prevăzute la art. 61 și art. 85 din Metodologie.
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20200819 - Anunt 18.08.20.pdf)Anunt 18.08.20

Informaţii în completare