Mișcarea personalului didactic - 2021

  • Imprimare

Ordinul ministrului educației și cercetării NR. 5991/2020 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20201125 - OMEN 5991 din 2020.pdf)OMEN 5991 din 2020