Liste cadre didactice cu/fără definitivat care au primit acordurile C.A. începând cu 01.09.2021

  • Lista cadrelor didactice cu definitivat care au primit acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei începând cu 01.09.2021;

  • Lista cadrelor didactice înscrise la definitivat sesiunea 2021, care au primit acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ și rezolvarea contestațiilor în cadrul Consiliului de administrație al I.Ș.J. Giurgiu, privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei începând cu 01.09.2021.


LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Informaţii în completare