Procedura operațională pentru prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2021-2022

Procedura operațională pentru prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2021-2022, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2021, care au obținut nota sau media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale, sesiunile 2020, 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 și/sau 2017 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar.

Informaţii în completare