Etapele de mobilitate care se vor desfășura în perioada 11 – 18 mai 2021

Etapele de mobilitate care se vor desfășura în perioada 11 – 18 mai 2021 și documentele necesare.
1. Anunț etape mobilitate 11-18 mai 2021;

Vă atenționăm asupra prevederilor art. 84 alin. (2) din Metodologie: Personalul didactic de predare titular în învățământul preuniversitar solicitat pentru detașare depune un acord la inspectoratul școlar și la unitatea de învățământ primitoare, însoțit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unității de învățământ în care cadrul didactic solicitat pentru detașare și-a desfășurat activitatea, însoțit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră și de avizul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrul didactic este titular.


2. Cerere angajare în baza notelor cel puțin 7 la C.N., 2020-2015;
3. Cerere angajare în baza notelor între 5 si 7 la C.N., 2020, 2019, 2018;
4. Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;
5. Cerere de detașare la cerere prin concurs specific;
6. Cerere ISJ înscriere C.N.  2021;
7. Acord pentru detașare in interesul învățământului în anul școlar 2021-2022.

Informaţii în completare