Programul de primire a dosarelor pentru înscrierea la concursul de titularizare / detașare la cerere / continuitate 2022

  1. Programul de primire a dosarelor pentru înscrierea la concursul de titularizare/detașare la cerere/continuitate cu articolul 87 și angajare în baza notei (cel puțin 5.00) la un examen de titularizare din anii 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;
  2. Informații ce conțin date cu caracter personal care se afișează atât în format letric, cât și pe pagina de internet a ministerului educației și a inspectoratelor școlare în cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar;
  3.  Cerere de înscriere la concursul național/județean/testarea la nivel județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022;
  4. Fișa de înscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice (2022);
  5. Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puțin 7,00 (șapte) obținute la concursurile naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016;
  6. Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020 sau 2019;
  7. Cerere de detașare la cerere prin concurs specific;
  8. Informații cuprinse în lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic de predare;
  9. Calculul mediei de departajare.

Informaţii în completare