Anunț concurs post contractual - Liceul Teoretic Nicolae Cartojan Giurgiu

Anunț concurs post contractual
Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan” Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată de administrator financiar.

Grade didactice 2022-2023

 • Acordarea gradului I în învățământ - CONDIŢII / precizări, în conformitate cu anexa la OM nr. 5561/07.10.2011, cu modificările si completările ulterioare
 • Acordarea gradului II în învățământ - CONDIŢII / precizări, în conformitate cu anexa la OM nr. 5561/07.10.2011, cu modificările si completările ulterioare

Precizări privind înscrierea la examenele de obținere a gradelor didactice - anul școlar 2021-2022

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENELE DE OBȚINERE A GRADELOR DIDACTICE - ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 • Informații înscriere examen gradul I - 2021-2022;
 • Informații înscriere examen gradul II- 2021-2022.

Lista cadrelor didactice din județul Giurgiu care si-au depus dosar pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT

Lista cadrelor didactice din județul Giurgiu care si-au depus dosar in conformitate cu metodologia aprobata prin OMECTS nr. 5553/2011 si modificata prin OMECTS nr. 4111/22.05.2012 pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență
Anul școlar 2020-2021

LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Calendarul activităților pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT - anul școlar 2020-2021

Calendarul activităților pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență din anul școlar 2020-2021.

Informații privind examenele de obținere a gradelor didactice 2020-2021

Informații privind examenele de obținere a gradelor didactice 2020-2021
 • Anunț înscriere grade didactice 2020-2021;
 • Informații înscriere examen gradul I;
 • Informații înscriere examen gradul II.

Selecția profesorilor metodiști în anul școlar 2020-2021

Selecția profesorilor metodiști în anul școlar 2020-2021

ANUNT privind selecția profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2020-2021
Având în vedere nota Nota M.E.C. nr 6098/DGIP/10.09.2020, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va realiza selecția profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2020-2021, în conformitate cu metodologia privind selecția cadrelor didactice metodiste la nivelul I.Ș.J. Giurgiu.
Calendarul selecției profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2020-2021
1. Afișarea pe site–ul web www.isjgiurgiu..ro a informațiilor privind desfășurarea selecției profesorilor metodiști și a numărului de locuri disponibile pentru fiecare disciplină pentru anul școlar 2020 – 2021 - Termen: 21.09.2020
2. Depunerea cererilor de reconfirmare a metodiștilor selectați în anii școlari precedenți pentru a fi reconfirmați în această calitate, în anul școlar 2020-2021 - Termen: 23.09.2020
3. Depunerea dosarelor în vederea selecției pentru funcția de profesor metodist la secretariatul ISJ Giurgiu (în atenția inspectorului pentru specialitate) - Perioada: 21 - 23.09.2020
4. Desfășurarea selecției metodiștilor - Perioada: 23 - 25.09.2020
5. Afișarea rezultatelor finale - Termen: 28.09.2020

Numărul locurile vacante de profesori metodiști în anul școlar 2020-2021

Nr. crt.

Disciplina

Nr. de locuri

 1

Învățământ primar

1 - zona Nord

 2

Limba și literatura română

1- zona Sud, nivel gimnazial

 3 

Limba engleză

1 - zona Nord

 4 

Informatică

2

 5 

Consiliere și orientare

1

 6 

Mecanică

1

 7 

Electric

1

La selecția pentru ocuparea funcției de metodist poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:
a) a absolvit o instituție de învățământ superior de lungă durată în specialitate;
b) este titular în învățământul preuniversitar, are cel puțin gradul didactic II și o vechime la catedra, în specialitate de cel puțin cinci ani;
c) a obținut calificativul “foarte bine” și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani;
d) are apreciere/recomandare din partea inspectorului de specialitate ;
e) experiență în activități didactice desfășurate în sistem blended learning sau on line, în anul școlar 2019-2020, certificată de conducerea unității de învățământ;

Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT

Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019 - 2020

ANUNȚ privind selecția profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2018-2019

ANUNȚ
privind selecția profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2018-2019

Având în vedere notelor M.E.N. nr. 39014/21.09.2017, respectiv Nota MEN nr.37620/2018, Inspectoratul Școlar al Județului Giurgiu, va realiza selecția profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2018-2019, în conformitate cu metodologia privind selecția cadrelor didactice metodiste la nivelul I.Ş.J. Giurgiu. Calendarul selecției profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2018-2019

 • 2-4 octombrie - depunerea de către cadrul didactic, la secretariatul I.Ş.J. Giurgiu, a dosarului de înscriere.
 • 8-12 octombrie - evaluarea CV-ului candidaților însoțit de documentele justificative.
 • 15 octombrie - aprobarea listei cadrelor didactice metodiste de către C.A. al I.Ş.J. Giurgiu.
 • 16 octombrie - afișarea rezultatelor evaluării și emiterea deciziei cu metodiștii I.Ş.J. Giurgiu.
 • 19 octombrie – transmiterea la M.E.N. a raportului privind selecția cadrelor didactice metodiste la nivelul I.Ş.J. Giurgiu.

Numărul locurile vacante de profesori metodiști în anul școlar 2018-2019

Nr. crt.

Disciplina

Nr. de locuri

1.

Învăţământ primar

1 - zona Nord

2. 

Limba şi literatura română

 1- zona Sud, nivel gimnazial

3. 

Limba engleză

1 - zona Mihailesti, 1 – zona Sud

4. 

Limba franceză

1 - zona Mihailesti

5. 

Limba germană

1

6. 

Discipline tehnice - mecanică

1

7. 

Discipline tehnice - electric

1

8. 

Informatică

2

9. 

Religie

1 – zona Nord

10.

Economic Administrativ

1 – zona Nord

La selecția pentru ocuparea funcției de metodist poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:
a) a absolvit o instituție de învățământ superior de lunga durata în specialitate;
b) este titular în învățământul preuniversitar, are cel putin gradul didactic II și o vechime la catedra, în specialitate, de cel putin cinci ani;
c) a obținut calificativul “foarte bine” și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani;
d) are apreciere/recomandare din partea inspectorului de specialitate ;
e) face dovada acumulării a 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani;

Informaţii în completare