Grade didactice I și II

  • Lista cadrelor didactice din județul Giurgiu care au depus dosare de înscriere la gradul didactic I - sesiunea 2020
  • Lista cadrelor didactice din județul Giurgiu care au depus cereri în vederea înscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I, seria 2021 (inspectiile se vor realiza în anul scolar 2017-2018)
  • Lista cadrelor didactice din județul Giurgiu care s-au înscris la examenul de obținere a gradului didactic II- sesiunea 2019 
  • Lista cadrelor didactice din județul Giurgiu care au depus cereri de inspectii curente pentru anul scolar 2017-2018 (în vederea înscrierii la gradul didactic II - sesiunea 2019)

Informaţii în completare