ANUNȚ privind selecția profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2018-2019

  • Imprimare
ANUNȚ
privind selecția profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2018-2019

Având în vedere notelor M.E.N. nr. 39014/21.09.2017, respectiv Nota MEN nr.37620/2018, Inspectoratul Școlar al Județului Giurgiu, va realiza selecția profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2018-2019, în conformitate cu metodologia privind selecția cadrelor didactice metodiste la nivelul I.Ş.J. Giurgiu. Calendarul selecției profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2018-2019

  • 2-4 octombrie - depunerea de către cadrul didactic, la secretariatul I.Ş.J. Giurgiu, a dosarului de înscriere.
  • 8-12 octombrie - evaluarea CV-ului candidaților însoțit de documentele justificative.
  • 15 octombrie - aprobarea listei cadrelor didactice metodiste de către C.A. al I.Ş.J. Giurgiu.
  • 16 octombrie - afișarea rezultatelor evaluării și emiterea deciziei cu metodiștii I.Ş.J. Giurgiu.
  • 19 octombrie – transmiterea la M.E.N. a raportului privind selecția cadrelor didactice metodiste la nivelul I.Ş.J. Giurgiu.

Numărul locurile vacante de profesori metodiști în anul școlar 2018-2019

Nr. crt.

Disciplina

Nr. de locuri

1.

Învăţământ primar

1 - zona Nord

2. 

Limba şi literatura română

 1- zona Sud, nivel gimnazial

3. 

Limba engleză

1 - zona Mihailesti, 1 – zona Sud

4. 

Limba franceză

1 - zona Mihailesti

5. 

Limba germană

1

6. 

Discipline tehnice - mecanică

1

7. 

Discipline tehnice - electric

1

8. 

Informatică

2

9. 

Religie

1 – zona Nord

10.

Economic Administrativ

1 – zona Nord

La selecția pentru ocuparea funcției de metodist poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:
a) a absolvit o instituție de învățământ superior de lunga durata în specialitate;
b) este titular în învățământul preuniversitar, are cel putin gradul didactic II și o vechime la catedra, în specialitate, de cel putin cinci ani;
c) a obținut calificativul “foarte bine” și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani;
d) are apreciere/recomandare din partea inspectorului de specialitate ;
e) face dovada acumulării a 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani;