Selecția profesorilor metodiști în anul școlar 2020-2021

  • Imprimare
Selecția profesorilor metodiști în anul școlar 2020-2021

ANUNT privind selecția profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2020-2021
Având în vedere nota Nota M.E.C. nr 6098/DGIP/10.09.2020, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va realiza selecția profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2020-2021, în conformitate cu metodologia privind selecția cadrelor didactice metodiste la nivelul I.Ș.J. Giurgiu.
Calendarul selecției profesorilor metodiști pentru locurile vacante în anul școlar 2020-2021
1. Afișarea pe site–ul web www.isjgiurgiu..ro a informațiilor privind desfășurarea selecției profesorilor metodiști și a numărului de locuri disponibile pentru fiecare disciplină pentru anul școlar 2020 – 2021 - Termen: 21.09.2020
2. Depunerea cererilor de reconfirmare a metodiștilor selectați în anii școlari precedenți pentru a fi reconfirmați în această calitate, în anul școlar 2020-2021 - Termen: 23.09.2020
3. Depunerea dosarelor în vederea selecției pentru funcția de profesor metodist la secretariatul ISJ Giurgiu (în atenția inspectorului pentru specialitate) - Perioada: 21 - 23.09.2020
4. Desfășurarea selecției metodiștilor - Perioada: 23 - 25.09.2020
5. Afișarea rezultatelor finale - Termen: 28.09.2020

Numărul locurile vacante de profesori metodiști în anul școlar 2020-2021

Nr. crt.

Disciplina

Nr. de locuri

 1

Învățământ primar

1 - zona Nord

 2

Limba și literatura română

1- zona Sud, nivel gimnazial

 3 

Limba engleză

1 - zona Nord

 4 

Informatică

2

 5 

Consiliere și orientare

1

 6 

Mecanică

1

 7 

Electric

1

La selecția pentru ocuparea funcției de metodist poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:
a) a absolvit o instituție de învățământ superior de lungă durată în specialitate;
b) este titular în învățământul preuniversitar, are cel puțin gradul didactic II și o vechime la catedra, în specialitate de cel puțin cinci ani;
c) a obținut calificativul “foarte bine” și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani;
d) are apreciere/recomandare din partea inspectorului de specialitate ;
e) experiență în activități didactice desfășurate în sistem blended learning sau on line, în anul școlar 2019-2020, certificată de conducerea unității de învățământ;