Lista cadrelor didactice din județul Giurgiu care si-au depus dosar pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT

Lista cadrelor didactice din județul Giurgiu care si-au depus dosar in conformitate cu metodologia aprobata prin OMECTS nr. 5553/2011 si modificata prin OMECTS nr. 4111/22.05.2012 pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență
Anul școlar 2020-2021

LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Informaţii în completare