Comunicate de presă

Comunicat de presă 09.01.2024

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordat elevilor și preșcolarilor

  Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va distribui în perioada imediat următoare tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către unitățile de învățământ, care le vor transmite ulterior părintilor/reprezentanților legali/tutorilor destinatarilor finali (preșcolari și elevi).

  La nivelul județului Giurgiu numărul beneficiarilor de tichete acordate pentru sprijin educațional este de 8160 (1109 preșcolari, 4126 elevi din învățământul primar și 2925 elevi din învăţământul gimnazial).

Tichetele educaționale în valoare de 500 de lei se acordă, într-o singură tranșă, pentru:

 • copii dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate;

 • copii dezavantajaţi din învăţământul de stat primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit mediu net lunar pe membru de familie.

  Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. Pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise.

Comunicate de presă 05.12.2023

Comunicat de presă cu privire la desfășurarea Balului Bobocilor de la Colegiul Național "Ion Maiorescu" din Giurgiu

Ca urmare a articolelor din ultima perioadă, apărute în presă și pe posturile naționale de televiziune, cu privire la desfășurarea Balului Bobocilor de la Colegiul Național "Ion Maiorescu" din Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează:
În data de 10 noiembrie 2023, în intervalul orar 17,00 – 19,30, la Ateneul “Nicolae Bălănescu” din Giurgiu, a avut loc spectacolul concurs Balul Bobocilor. Acest eveniment se desfășoară anual și este organizat de reprezentanți ai elevilor de clasa a XII - a, sub supravegherea și îndrumarea cadrelor didactice. Este un spectacol de muzică și dans oferit de elevii Colegiul Național "Ion Maiorescu" care activează în corul Vlăsceanca și în trupe de dans profesionist, și care au câștigat numeroase trofee la concursuri naționale și internaționale. Totodată, 8 perechi de elevi de clasa a IX - a, care au fost selectați și pregătiți de elevi desemnați de Consiliul Școlar al Elevilor, participă la un concurs tematic, în urma căruia se acordă premii. La acest eveniment participă oficialități, profesori, elevi și părinți.
Petrecerea denumită ”After Party Balul Bobocilor” a fost organizată în regim privat, în data de 10 noiembrie 2023, începănd cu ora 21,00, într- o sală de evenimente din municipiul Giurgiu. Colegiul Național ”Ion Miorescu” nu a avut nicio implicare în organizarea acestei activități și se delimitează de manifestările care nu fac cinste unei instituții de prestigiu.
Pentru a evita propagarea unor astfel de evenimente nedorite, colectivul de cadre didactice se va preocupa de organizarea unui număr mai mare de lectorate cu părinții și activități cu elevii, în cadrul cărora se vor aborda, cu prioritate, teme de prevenire și combatere a violenței de orice tip (fizică, verbală, nonverbală etc.) și a consumului de droguri.

Comunicate de presă 26.11.2023

În urma ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, întrunit astăzi, 26.11.2023, a videoconferinței cu reprezentanții ME, și în baza informațiilor primite din partea directorilor unităților de învățământ, în județul Giurgiu cursurile școlare se vor desfășura cu prezență fizică, fără modificări de program.

Inspector școlar general,
Prof. Ion Ghimpețeanu

Comunicate de presă 07.04.2023

Comunicat de presă - rezultatele obținute la probele scrise de la simularea examenului de national de bacalaureat 2023
Rezultatele obținute de elevii din județul Giurgiu la simularea probelor scrise din cadrul examenului de national de bacalaureat 2023, au fost următoarele:
Proba E.a) - Limba și literatura română: rata de promovare a probei este în creștere cu 15,21% (note mai mari sau egale cu 5): 69,55% (54,34% în anul 2022)
- 1 elev a obținut nota 10.
Proba E.c) - Proba obligatorie a profilului: rata de promovare a probei este în creștere cu 7,95% (note mai mari sau egale cu 5): 53,61% (45,66% în anul 2022)
- 4 elevi au obținut nota 10.
Proba E.d) - Proba la alegere a profilului: rata de promovare a probei este în creștere cu 8,27% (note mai mari sau egale cu 5): 70,69% (62,42% în anul 2022)
- 9 elevi au obținut nota 10.

Comunicate de presă 29.03.2023

Comunicat de presă - rezultatele obținute la probele scrise de la simularea examenului de evaluare națională 2023
Rezultatele obținute de elevii din județul Giurgiu la simularea probelor scrise din cadrul examenului de evaluare națională a absolvenților clasei a VIII-a, sesiunea 2023, au fost următoarele:
Limba și literatura română - Procentajul notelor mai mari sau egale cu 5 - 67,09 % (58,84% - sesiunea 2022)
- 5 elevi au obținut nota 10
Matematică - Procentajul notelor mai mari sau egale cu 5 - 49% (47,36% - sesiunea 2022)
- 3 elevi au obținut nota 10

Comunicate de presă 01.03.2023

Comunicate de presă proiecte: 
 • „ALUNELUL - Antrenarea abilitaților neșlefuite prin experiențe educaționale nonformale valorificate în sistem outdoor”, cod SMIS 2014+: 153188
 • „ARTE - Activități recreative, tematice și educaționale dezvoltate cu ajutorul educației non-formale”, cod SMIS 2014+: 153187
 • „CATALOG - Colaborare prin activități tematice și educație non-formală outdoor”, cod SMIS 2014+: 153185
 • „DREAM SCHOOL - Educație non-formală în școli bazată pe activități activ-participative și interactive centrate pe copii”, POCU/987/6/26/153186
 • „ORIZONT – Crearea unui mod propice învățării prin imaginația și potențialul copiilor”, POCU/987/6/26/153189

Comunicat de presă 22.02.2023

Comunicat de presă – privind memoriul depus din partea unui grup de cadre didactice de la Liceul „Tiu Dumitrescu”, din orașul Mihăilești, la ziarul Giurgiuveanul

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în urma memoriului depus din partea unui grup de cadre didactice de la Liceul „Tiu Dumitrescu”, din orașul Mihăilești, la ziarul Giurgiuveanul, a stabilit prin GRAFICUL UNIC AL ACTIVITĂŢII DE INSPECȚIE ȘCOLARĂ, modulul IV, an școlar 2022-2023, în intervalul 06 – 17 martie 2023, inspecție școlară generală la Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu”, Mihăilești.
În cadrul inspecției generale, unul dintre domeniile vizate va fi „Managementul școlar, managementul asigurării calități, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane, financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor”.

Comunicat de presă 08.02.2023

Comunicat de presă - Acreditare Erasmus+ pentru Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu - lider de consorțiu în perioada 2023-2027 pentru 12 unități școlare
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a obținut acreditarea Erasmus+ pe domeniul educație școlară, pentru perioada 2023-2027, ca urmare a aprobării proiectului 2022-1-RO01-KA120-SCH-000106829, coordonat de inspectorul școlar pentru proiecte educaționale, prof. Corina Staicu. Din cele 212 de candidaturi care au primit aprobare la nivel național, proiectul depus de ISJ Giurgiu a ocupat locul 8 în clasament.
Consorțiul cuprinde unități de învățământ din mediul rural, aflate în zone dezavantajate și care se confruntă cu următoarele probleme: abandon scolar, elevi proveniți din grupuri vulnerabile, rezultate școlare slabe, rate nesatisfăcătoare de participare și de promovabilitate la Evaluarea națională.
Obiectivele proiectului 2022-1-RO01-KA120-SCH-000106829 vizează:
• Îmbunătățirea competentelor de comunicare într-o limba străină, în context non-formal, prin abordarea dialogului intercultural de către elevi și profesori din cele 12 școli;
• Îmbunătățirea competentelor de predare pentru profesori prin metode inovative;
• Dezvoltarea competentelor digitale pentru profesori din școlile din consorțiu;
• Îmbunătățirea calității managementului educațional din 12 organizații școlare;

Prin obținerea acestei acreditări, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va avea acces simplificat la finanțare din fonduri europene, atât pentru cursuri de formare pentru profesori în țări din UE, cât și mobilități ale elevilor.

Comunicat de presă 02.02.2023

Comunicat de presă - organizarea și desfășurarea simulării examenelor naționale la nivelul județului Giurgiu – sesiunea 2023
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va organiza la nivel județean simularea examenelor naționale 2023, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de bacalaureat și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii giurgiuveni la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise al evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a sunt: limba și literatura română și matematică.
Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a sunt: limba și literatura romană și matematică.
Rezultatele obținute de elevi la simularea examenelor naționale vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor.
Calendarul simulării examenelor naționale la nivel județean este următorul:
EVALUARE NAȚIONALĂ
 • Limba și literatura română – 3 februarie 2023
 • Matematică -16 februarie 2023
BACALAUREAT
 • Limba și literatura română – 3 februarie 2023
 • Matematică – 13 februarie 2023

Comunicat de presă 21.11.2022

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că începând de astăzi, 21 noiembrie 2022, a fost rezolvată problema furnizării agentului termic la Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” din municipiul Giurgiu, astfel încât în sălile de clasă temperatura este optimă desfășurării activităților din unitatea de învățământ.

Informaţii în completare