Comunicate de presă 01.03.2023

Comunicate de presă proiecte: 
 • „ALUNELUL - Antrenarea abilitaților neșlefuite prin experiențe educaționale nonformale valorificate în sistem outdoor”, cod SMIS 2014+: 153188
 • „ARTE - Activități recreative, tematice și educaționale dezvoltate cu ajutorul educației non-formale”, cod SMIS 2014+: 153187
 • „CATALOG - Colaborare prin activități tematice și educație non-formală outdoor”, cod SMIS 2014+: 153185
 • „DREAM SCHOOL - Educație non-formală în școli bazată pe activități activ-participative și interactive centrate pe copii”, POCU/987/6/26/153186
 • „ORIZONT – Crearea unui mod propice învățării prin imaginația și potențialul copiilor”, POCU/987/6/26/153189

Comunicat de presă 22.02.2023

Comunicat de presă – privind memoriul depus din partea unui grup de cadre didactice de la Liceul „Tiu Dumitrescu”, din orașul Mihăilești, la ziarul Giurgiuveanul

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în urma memoriului depus din partea unui grup de cadre didactice de la Liceul „Tiu Dumitrescu”, din orașul Mihăilești, la ziarul Giurgiuveanul, a stabilit prin GRAFICUL UNIC AL ACTIVITĂŢII DE INSPECȚIE ȘCOLARĂ, modulul IV, an școlar 2022-2023, în intervalul 06 – 17 martie 2023, inspecție școlară generală la Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu”, Mihăilești.
În cadrul inspecției generale, unul dintre domeniile vizate va fi „Managementul școlar, managementul asigurării calități, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane, financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor”.

Comunicat de presă 08.02.2023

Comunicat de presă - Acreditare Erasmus+ pentru Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu - lider de consorțiu în perioada 2023-2027 pentru 12 unități școlare
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a obținut acreditarea Erasmus+ pe domeniul educație școlară, pentru perioada 2023-2027, ca urmare a aprobării proiectului 2022-1-RO01-KA120-SCH-000106829, coordonat de inspectorul școlar pentru proiecte educaționale, prof. Corina Staicu. Din cele 212 de candidaturi care au primit aprobare la nivel național, proiectul depus de ISJ Giurgiu a ocupat locul 8 în clasament.
Consorțiul cuprinde unități de învățământ din mediul rural, aflate în zone dezavantajate și care se confruntă cu următoarele probleme: abandon scolar, elevi proveniți din grupuri vulnerabile, rezultate școlare slabe, rate nesatisfăcătoare de participare și de promovabilitate la Evaluarea națională.
Obiectivele proiectului 2022-1-RO01-KA120-SCH-000106829 vizează:
• Îmbunătățirea competentelor de comunicare într-o limba străină, în context non-formal, prin abordarea dialogului intercultural de către elevi și profesori din cele 12 școli;
• Îmbunătățirea competentelor de predare pentru profesori prin metode inovative;
• Dezvoltarea competentelor digitale pentru profesori din școlile din consorțiu;
• Îmbunătățirea calității managementului educațional din 12 organizații școlare;

Prin obținerea acestei acreditări, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va avea acces simplificat la finanțare din fonduri europene, atât pentru cursuri de formare pentru profesori în țări din UE, cât și mobilități ale elevilor.

Comunicat de presă 02.02.2023

Comunicat de presă - organizarea și desfășurarea simulării examenelor naționale la nivelul județului Giurgiu – sesiunea 2023
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va organiza la nivel județean simularea examenelor naționale 2023, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de bacalaureat și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii giurgiuveni la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise al evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a sunt: limba și literatura română și matematică.
Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a sunt: limba și literatura romană și matematică.
Rezultatele obținute de elevi la simularea examenelor naționale vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor.
Calendarul simulării examenelor naționale la nivel județean este următorul:
EVALUARE NAȚIONALĂ
 • Limba și literatura română – 3 februarie 2023
 • Matematică -16 februarie 2023
BACALAUREAT
 • Limba și literatura română – 3 februarie 2023
 • Matematică – 13 februarie 2023

Comunicat de presă 21.11.2022

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că începând de astăzi, 21 noiembrie 2022, a fost rezolvată problema furnizării agentului termic la Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” din municipiul Giurgiu, astfel încât în sălile de clasă temperatura este optimă desfășurării activităților din unitatea de învățământ.

Comunicat de presă 17.11.2022

Ca urmare a reacțiilor apărute în spațiul public referitoare la faptul că sălile de clasă ale Liceului Teoretic "Tudor Vianu" Giurgiu nu beneficiază de agent termic, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu face următoarele precizări:
Din discuțiile purtate cu dl Primar, Adrian Anghelescu reies următoarele aspecte:
-Pentru situația neplăcută cu care se confruntă elevii și profesorii Liceului Teoretic "Tudor Vianu" Giurgiu nu este răspunzătoare nici Primaria municipiului Giurgiu, nici Uzina Termoelectrica Production. Aceasta este cauzată de o problemă întâmpinată la o subtraversare a șoselei care a dus la întârzierea finalizării lucrărilor.
-Asigurăm elevii, profesorii și părinții că săptamâna viitoare, sălile de clasă vor beneficia de căldură.
Inspector Școlar General
Prof. Ion GHIMPEȚEANU

Comunicat de presă 14.09.2022

Comunicat de presă
Festivitate de premiere în cadrul celei de-a XIX - a ediție a concursului județean "Mesajul meu antidrog".

  Astăzi, la sediul ISJ Giurgiu, a avut loc premierea elevilor care au participat la cea de-a XIX - a ediție a concursului județean "Mesajul meu antidrog". Realizat în urma unei campanii de prevenire și combatere a consumului de alcool și substanțe stupefiante, cele 8 secțiuni din cadrul concursului au promovat mesajele antidrog ale celor 118 de elevi înscriși, dintre care 24 au obținut premii. Echipa de la Școala Gimnazială Nr. 1 Colibași, care a reprezentat județul Giurgiu la etapa națională, a obținut premiul II la categoria film.
  Mulțumim partenerilor noștri: Centru de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu, Palatul Copiilor Giurgiu și Consiliului Județean Giurgiu pentru implicarea și susținerea de care au dat dovadă, pentru premiile oferite.
  La festivitate au participat dl inspector școlar general Ion Ghimpețeanu, dna inspector școlar general adjunct Florentina Găină și dna inspector școlar pentru pentru educație permanentă și activități extrașcolare Cosmina Roșu din partea Inspectoratului Școlar, comisarul Claudiu Ion din partea Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu, dna Fișcu Veronica - director Palatul Copiilor Giurgiu și reprezentantul Consiliului Județean Giurgiu - dna vicepreședinte Elisabeta Mihalcea.

Comunicat de presă 31.08.2022

Comunicat de presă
Rata de promovare în cea de a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2022
(înainte de contestații)
La nivelul județului Giurgiu, rata de promovare înregistrată este 36,55 % ( în creștere cu 7,62%, comparativ cu sesiunea august-septembrie 2021).
Pe transe de medii situația se prezintă astfel:
 • medii cuprinse între 6-6,99 -116 candidați
 • medii cuprinse între 7,7,99 - 23 candidați
 • medii cuprinse între 8-8,99 - 4 candidați,
 • medii cuprinse între 9 - 9,99 -1 candidat
 • nr. total candidați promovați - 144
 • nr. candidați înscriși - 494
 • nr. candidați prezenți - 394
Rezultatele (înainte de contestații) obținute la examenul național de Bacalaureat - sesiunea august-septembrie 2022 au fost afișate astăzi, 31 august 2022, în centrele de examen și pe site-ul dedicat, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).
Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 31 august 2022, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi anunțate în data de 3 septembrie 2022.

Comunicat de presă 14.08.2022

Comunicat de presă – examen național de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2022
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că examenul național de bacalaureat – sesiunea august – septembrie 2022 se va desfășura în 2 de centre de examen (Liceul Tehnologic ”Ion Barbu”, Giurgiu și Liceul Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale) pentru 493 de candidați.
Marți, 16 august 2022, candidații vor susține proba scrisă la Limba și literatura română.
Miercuri, 17 august 2022, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar joi, 18 august, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării.
Alte informații de interes pentru candidați:
Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen.
Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.
Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.
Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.
Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).
În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
• recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.
TELVERDE Ministerul Educației – 0800 801 100, I.Ș.J. Giurgiu – 0800 816 246. pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise.

Comunicat de presă 27.07.2022 - 2

Comunicat de presă - Rezultatele finale obținute de candidați la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) - 2022

La nivelul județului Giurgiu situația statistică se prezintă astfel:

 • 83 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 7 ( 41,70%)
 • 73 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5 și mai mici sau egale cu 6,99 ( 36,68%)
 • 43 de candidați au obținut note mai mici sau egale cu 4,99 ( 21,6 %)

Menționăm ca pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Informaţii în completare