Comunicate de presă

Comunicat _Proiecte_14 iunie 2024

                                                                                                       14 iunie  2024

 

 

Comunicat de presă – proiectul „Școli mai Sigure, Incluzive și Sustenabile”, finanțat integral de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

 

Ministerul Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare derulează în perioada decembrie 2021 - iunie 2027 proiectul „Școli mai Sigure, Incluzive și Sustenabile”, finanțat integral de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 100 milioane EUR. 

Obiectivul principal al proiectului esteîmbunătățirea rezilienței, eficienței energetice și a mediului de învățare al școlilor selectate din Proiect și creșterea capacității instituționale de investiții integrate în școlile din România și vizează următoarele componente:

1. Investiții integrate în infrastructura școlară

2.Investiția în săli de clasă inteligente 

3.Bazele investițiilor viitoare în infrastructura școlară, durabilă și modernă

4.Managementul Proiectului

5.Componenta de răspuns la situații de urgență

Din județul Giurgiu au fost selectate trei unități școlare, respectiv Școala Gimnazială  "Nicolae Crevedia", Crevedia Mica, Școala Gimnazială Nr. 1, Gostinari și Școala Gimnazială Hulubești, comuna Călugăreni, care vor beneficia de finanțare pentru derularea proiectului „Școli mai Sigure, Incluzive și Sustenabile”.

 

Astăzi, la Școala Gimnazială nr.2 Hulubești, structură a Liceului Tehnologic "Mihai Viteazul" din Călugăreni, a avut loc o vizită de lucru în cadrul acestui proiect, la care a participat doamna ministru a Educației, Ligia Deca, domnul secretar de stat în Ministerul Educației, Bogdan Cristescu, doamna director a Direcției de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, Mirela Otilia Dîrstaru și o delegație a Băncii Mondiale, condusă de doamna vicepreședinte Antonella Bassani, la o vizită de lucru în cadrul proiectului SISS. la care domnul inspector școlar general

 

La eveniment au participat în calitate de gazde, inspectorul școlar general, Ion Ghimpețeanu, primarul localității Călugăreni, Dumitru Iordache, conducerea școlii și cadrele didactice ale școlii. În cadrul vizitei a fost prezentat stadiul de implementare al proiectului „Școli mai Sigure, Incluzive și Sustenabile”.

Comunicat de presă – semnarea contractelor de finanțare PNRAS runda 2

Comunicat de presă – semnarea contractelor de finanțare PNRAS runda 2

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, reprezentat prin domnul inspector școlar general, prof. Ion Ghimpețeanu a semnat în data de 9 mai 2024 contractele de finanțare pentru încă 26 de unități școlare de nivel gimnazial care au obținut aprobarea cererilor de finanațare în cadrul Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar, Componenta C15 - Educație a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în România. Proiectele pe care le vor derula unitățile de învățământ în perioada mai 2024 - iunie 2026 urmăresc reducerea abandonului școlar, dar și îmbunătățirea rezultatelor la învățătură ale elevilor aflați în grupul țintă. Unitățile de învățământ au optat pentru digitalizare, atât prin achiziții de echipamente IT, cât și prin cursuri de formare adresate cadrelor didactice. Totodată, elevii vor beneficia de activități remediale, excursii, tabere sau concursuri și activități extracurriculare.
Impactul acestor proiecte asupra procesului educațional este semnificativ, proiectele din Runda 2 PNRAS având un buget total de 32358662,8 lei din care 27377100,7 lei finanțare din fonduri europene.

Comunicat de presă 25.03.2024 - Programul Național „Masă sănătoasă” derulat în unități de învățământ din județul Giurgiu

Comunicat de presă - Programul Național „Masă sănătoasă” derulat în unități de învățământ din județul Giurgiu

Lista unităților de învățământ incluse în programul național „Masă sănătoasă” a fost publicată în Monitorul Oficial, conform ordinului comun al Ministerului Educației nr.3.840 din 23 februarie 2024 și al Ministerului Agriculturii nr. 81 din 27 februarie 2024.
25 de unități de învățământ din județul Giurgiu care cuprind 9528 de elevi și preșcolari vor beneficia de Programul Național „Masă sănătoasă”. Acesta are ca scop sprijinirea participării la educaţie a copiilor prin oferirea unei alimentaţii sănătoase şi formarea unui stil de viaţă alimentar sănătos.
Selecția unităților de învățământ incluse în Programul național “Masă sănătoasă” s-a facut de către inspectoratele școlare pe baza unor criterii care au vizat diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar care există în rândul populației școlare din mediile dezavantajate geografic, economic sau social.
Criteriile de selecție a unităților de învățământ cu personalitate juridică din judeul Giurgiu pentru includerea în Programul Național „Masă sănătoasă” au vizat:

 • ponderea crescută a elevilor din categoriile dezavantajate: preșcolari/ elevi cu cerințe educaționale speciale, preșcolari/ elevi aflați în sistemul de protecție socială, preșcolari/ elevi de etnie rromă, preșcolari/ elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate, raportată la anul școlar în curs;
 • nivelul de marginalizare socioeconomică a localității, potrivit clasificării Băncii Mondiale;
 • numărul crescut de burse sociale în unitatea de învățământ, respectiv numărul crescut de preșcolari beneficiari ai prevederilor Legii privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate nr. 248/2015, republicată, raportat la anul școlar în curs;
 • rată scăzută de participare a preșcolarilor cu vârste între 4 și 6 ani la programul zilnic de activități;
 • rata crescută de preșcolari cu vârsta de 6 ani care au frecventat grupa mare a nivelului primar și nu se regăsesc înscriși în învățământul primar;
 • procentaj crescut de preșcolari din grupa mare, cu vârste de 5 – 6 ani, care au mai mult de 50% dintre comportamentele menționate în Fișa pentru apreciere a progresului individual al copilului, înainte de intrarea în învățământul primar cu mențiunea „Necesită sprijin”;
 • rata crecută de abandon școlar calculată, pe cohortă, ca diferență dintre numărul elevilor înscriși la debutul școlarității în clasa pregătitoare și cel al elevilor care au finalizat învățământul primar în anul școlar, exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la debutul școlarității;
 • rata crescută de abandon școlar calculată, pe cohortă, ca diferență dintre numărul elevilor înscriși la debutul învățământului gimnazial în clasa a V-a și cel al elevilor care au finalizat învățământul gimnazial în anul școlar, exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la debutul învățământului gimnazial;
 • procentaj crescut de elevi în clasa a IV-a cu rezultate slabe la finalul clasei a IV-a;
 • rata crescută de elevi care au frecventat clasa a IV-a și nu se regăsesc înscriși în învățământul gimnazial;
 • procentaj crescut de elevi care au obținut medii sub 5 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a;
 • rată scăzută de absolvire a clasei a VIII-a;
 • rată scăzută de participare a elevilor la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a;

Precizăm că, în cadrul Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a accesat toate apelurile deschise pe Pilonul 6, componenta C15 Educație asociată Planului Național de Redresare și Reziliență. Astfel 27 de unități școlare au în derulare contracte de finanțare în PNRAS runda I și 26 de unități de învățământ au fost admise în runda a II-a a PNRAS.
Majoritatea unităților școlare cuprinse în PNRAS, runda I și runda a II-a, au optat și pentru componenta referitoare la acordarea de masă caldă pentru elevi.
În consecință, toate unitățile școlare cu nivel gimnazial din județul Giurgiu au avut posibilitatea de a accesa fonduri pentru derularea programelor de tip ”Masă caldă”, fie prin Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar, fie prin Programul Național “Masă sănătoasă”.

Atașăm listele cu unitățile școlare beneficiare PNRAS 1, PNRAS 2, PNMS.

Comunicat de presă 05.03.2024

Comunicat de presă – Programul Național „Masă sănătoasă” derulat în 25 de unități de învățământ din județul Giurgiu

   Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că au fost selectate 25 de unități de învățământ din județul Giurgiu pentru derularea Programul „Masă sănătoasă”, de care vor beneficia 9528 de elevi și preșcolari. Programul are ca scop sprijinirea participării la educaţie a copiilor prin oferirea unei alimentaţii sănătoase şi formarea unui stil de viaţă alimentar sănătos.
   Selecția unităților de învățământ incluse în Programul național “Masă sănătoasă” s-a facut de către inspectoratele școlare pe baza unor criterii care au vizat diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar care există în rândul populației școlare din mediile dezavantajate geografic, economic sau social.
   Deoarece în școlile selectate din județul Giurgiu nu există cantine școlare, masa caldă va fi furnizată în regim de catering sau sub forma unui pachet alimentar, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar.

Comunicat de presă 09.01.2024

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordat elevilor și preșcolarilor

  Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va distribui în perioada imediat următoare tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către unitățile de învățământ, care le vor transmite ulterior părintilor/reprezentanților legali/tutorilor destinatarilor finali (preșcolari și elevi).

  La nivelul județului Giurgiu numărul beneficiarilor de tichete acordate pentru sprijin educațional este de 8160 (1109 preșcolari, 4126 elevi din învățământul primar și 2925 elevi din învăţământul gimnazial).

Tichetele educaționale în valoare de 500 de lei se acordă, într-o singură tranșă, pentru:

 • copii dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate;

 • copii dezavantajaţi din învăţământul de stat primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit mediu net lunar pe membru de familie.

  Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. Pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise.

Comunicate de presă 05.12.2023

Comunicat de presă cu privire la desfășurarea Balului Bobocilor de la Colegiul Național "Ion Maiorescu" din Giurgiu

Ca urmare a articolelor din ultima perioadă, apărute în presă și pe posturile naționale de televiziune, cu privire la desfășurarea Balului Bobocilor de la Colegiul Național "Ion Maiorescu" din Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează:
În data de 10 noiembrie 2023, în intervalul orar 17,00 – 19,30, la Ateneul “Nicolae Bălănescu” din Giurgiu, a avut loc spectacolul concurs Balul Bobocilor. Acest eveniment se desfășoară anual și este organizat de reprezentanți ai elevilor de clasa a XII - a, sub supravegherea și îndrumarea cadrelor didactice. Este un spectacol de muzică și dans oferit de elevii Colegiul Național "Ion Maiorescu" care activează în corul Vlăsceanca și în trupe de dans profesionist, și care au câștigat numeroase trofee la concursuri naționale și internaționale. Totodată, 8 perechi de elevi de clasa a IX - a, care au fost selectați și pregătiți de elevi desemnați de Consiliul Școlar al Elevilor, participă la un concurs tematic, în urma căruia se acordă premii. La acest eveniment participă oficialități, profesori, elevi și părinți.
Petrecerea denumită ”After Party Balul Bobocilor” a fost organizată în regim privat, în data de 10 noiembrie 2023, începănd cu ora 21,00, într- o sală de evenimente din municipiul Giurgiu. Colegiul Național ”Ion Miorescu” nu a avut nicio implicare în organizarea acestei activități și se delimitează de manifestările care nu fac cinste unei instituții de prestigiu.
Pentru a evita propagarea unor astfel de evenimente nedorite, colectivul de cadre didactice se va preocupa de organizarea unui număr mai mare de lectorate cu părinții și activități cu elevii, în cadrul cărora se vor aborda, cu prioritate, teme de prevenire și combatere a violenței de orice tip (fizică, verbală, nonverbală etc.) și a consumului de droguri.

Comunicate de presă 26.11.2023

În urma ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, întrunit astăzi, 26.11.2023, a videoconferinței cu reprezentanții ME, și în baza informațiilor primite din partea directorilor unităților de învățământ, în județul Giurgiu cursurile școlare se vor desfășura cu prezență fizică, fără modificări de program.

Inspector școlar general,
Prof. Ion Ghimpețeanu

Comunicate de presă 07.04.2023

Comunicat de presă - rezultatele obținute la probele scrise de la simularea examenului de national de bacalaureat 2023
Rezultatele obținute de elevii din județul Giurgiu la simularea probelor scrise din cadrul examenului de national de bacalaureat 2023, au fost următoarele:
Proba E.a) - Limba și literatura română: rata de promovare a probei este în creștere cu 15,21% (note mai mari sau egale cu 5): 69,55% (54,34% în anul 2022)
- 1 elev a obținut nota 10.
Proba E.c) - Proba obligatorie a profilului: rata de promovare a probei este în creștere cu 7,95% (note mai mari sau egale cu 5): 53,61% (45,66% în anul 2022)
- 4 elevi au obținut nota 10.
Proba E.d) - Proba la alegere a profilului: rata de promovare a probei este în creștere cu 8,27% (note mai mari sau egale cu 5): 70,69% (62,42% în anul 2022)
- 9 elevi au obținut nota 10.

Comunicate de presă 29.03.2023

Comunicat de presă - rezultatele obținute la probele scrise de la simularea examenului de evaluare națională 2023
Rezultatele obținute de elevii din județul Giurgiu la simularea probelor scrise din cadrul examenului de evaluare națională a absolvenților clasei a VIII-a, sesiunea 2023, au fost următoarele:
Limba și literatura română - Procentajul notelor mai mari sau egale cu 5 - 67,09 % (58,84% - sesiunea 2022)
- 5 elevi au obținut nota 10
Matematică - Procentajul notelor mai mari sau egale cu 5 - 49% (47,36% - sesiunea 2022)
- 3 elevi au obținut nota 10

Comunicate de presă 01.03.2023

Comunicate de presă proiecte: 
 • „ALUNELUL - Antrenarea abilitaților neșlefuite prin experiențe educaționale nonformale valorificate în sistem outdoor”, cod SMIS 2014+: 153188
 • „ARTE - Activități recreative, tematice și educaționale dezvoltate cu ajutorul educației non-formale”, cod SMIS 2014+: 153187
 • „CATALOG - Colaborare prin activități tematice și educație non-formală outdoor”, cod SMIS 2014+: 153185
 • „DREAM SCHOOL - Educație non-formală în școli bazată pe activități activ-participative și interactive centrate pe copii”, POCU/987/6/26/153186
 • „ORIZONT – Crearea unui mod propice învățării prin imaginația și potențialul copiilor”, POCU/987/6/26/153189

Informaţii în completare