Comunicat de presă 19.07.2022 - 1

Comunicat de presă - Rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar
(titularizare) - 2022 (înainte de contestații)
Procentajul de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 5), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare)- 2022 (înainte de contestații), este de 75,87 %.
  • 72 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 7 (36,18%)
  • 79 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5 (39,69%)
  • 40 de candidați au obținut note mai mici sau egale cu 4,99 (36,18%)
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00.
Contestațiile pot fi transmise si prin e-mail, după afișarea rezultatelor, până în data de 20 iulie, ora 12:00.
Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 27 iulie.

Informaţii în completare