Comunicate de presă

Comunicat de presă 12.07.2022

Comunicat de presă

Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) - 2022

    Miercuri, 13 iulie 2022, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar - sesiunea 2022.
Proba va începe la ora 9:00, în centrul de concurs de la Colegiul Tehnic ” Viceamiral Ioan Bălănescu”, Giurgiu.
Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 384 de candidați.
    Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
    La nivel județean sunt disponibile 54 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, 393 posturi/catedre complete pentru angajare pe perioadă determinată și 1125 posturi/catedre incomplete pentru angajare pe perioadă determinată.
    Primele rezultate vor fi afișate în data de 19 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi transmise si prin e-mail, după afișarea rezultatelor, până în data de 20 iulie, ora 12:00.
    Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 27 iulie.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
    Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar - sesiunea 2022, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Comunicat de presă 27.06.2022 - 2

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, organizează concurs în baza O.M.E. 4597/06.08.2021 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 59 de posturi vacante de directori și 11 posturi vacante de directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din județul Giurgiu.
Perioada de înscriere și depunere a dosarelor: 28 iunie - 17 iulie 2022
Detalii referitoare la organizarea și defășurarea concursului se găsesc pe site-ul www.isjgiurgiu.ro. (OME 4597/2021 - Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului; OME 3026/2022 - Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei; Calendarul concursului - sesiunea ianuarie-aprilie 2022; Lista funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți vacante; Procedură de utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.)

Comunicat de presă 27.06.2022 - 1

Comunicat de presă - Informare sintetică privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de bacalaureat 2022 (înainte de contestații)
Rata de promovabilitate pentru promoția de absolvenți 2022, la examen a crescut cu 5,33% (înainte de soluționarea contestațiilor) comparativ cu anul trecut, iar cea raportată la toți candidații ( inclusiv din seriile anterioare) este de 55,04%.
Ministerul Educației a publicat astăzi, 27 iunie, ora 10:00, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022.
Pe transe de medii situația se prezintă astfel:
 • medii 6-6,99 -181candidați
 • medii 7,7,99 -149 candidați
 • medii 8-8,99 -164 candidați,
 • medii 9- 9,99 -68 candidați
Rezultatele au fost afișate atât în mediul online, cât și în centrele de examen, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).
Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 27 iunie, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi anunțate în data de 1 iulie.
Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiții:
1. recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
2. susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
3. media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puțin).

Comunicat de presă 23.06.2022

Comunicat de presă – rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a
la examenul de evaluare națională
Inspectoratul Școlar al județului Giurgiu a centralizat rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională în perioada 14-16 iunie 2022.
Rezultatele (înainte de depunerea/soluționarea contestațiilor) au fost publicate la ora 10:00, pe site-ul dedicat - evaluare.edu.ro.
Rata de participare a fost de 95,25%, iar cea de promovabilitate 70,30%, în creștere comparativ cu anul trecut (65%).
La această etapă, înainte de contestații, niciun candidat nu a a încheiat examenul cu media generală 10 (zece).
Precizăm că rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR).
Contestațiile pot fi depuse vineri, 24 iunie 2022 (în intervalul orar 8:00 - 12:00).
Rezultatele finale vor fi afișate în data de 30 iunie 2022.

Comunicat de presă 17.06.2022

Comunicat de presă – examen național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că examenul național de bacalaureat se va desfășura în 7 de centre de examen pentru 1043 de candidați.
Luni, 20 iunie 2022, candidații vor susține proba scrisă la Limba și literatura română.
Marți, 21 iunie 2022, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 22 iunie , va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării.
Alte informații de interes pentru candidați:
Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen.
Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.
Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.
Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.
Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).
În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
• recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.
TELVERDE Ministerul Educației – 0800 801 100, I.Ș.J. Giurgiu – 0800 816 246. pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 28 iunie – 1 iulie, între orele 8:00 - 16:00.

Comunicat de presă 10.06.2022

Comunicat de presă – Două unități școlare din județul Giurgiu premiate în cadrul Competiţiei Naţionale “Şcoala Europeană”

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a premiat miercuri, 8 iunie, la Palatul Parlamentului, cele 90 de unităţi de învăţământ preuniversitar câştigătoare la a XVII-a ediţie a Competiţiei Naţionale “Şcoala Europeană”.
Școala Gimnazială Nr.7 Giurgiu și Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale sunt cele două unități de învățământ din județul
Giurgiu care au fost premiate în acest an.
Competiția națională pentru obţinerea certificatului „ŞCOALĂ EUROPEANĂ” valorizează parteneriatele școlare dezvoltate în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii.
Şcolile câştigătoare primesc alături de certificatul “Şcoală Europeană” şi o sumă de 5.000 lei care va putea fi folosită pentru dotări.
La edițiile anterioare ale Competiţiei Naţionale “Şcoala Europeană” au fost premiate următoarele unități școlare: Școala Gimnazială ,,Sf. Martiri Brâncoveni” Giurgiu (2015, 2019), Școala Gimnazială Nr.7 Giurgiu (2014, 2017) , Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu ( 2018) și Școala Gimnazială ”Savin Popescu” - structură a Liceului Tehnologic ,,Ion Barbu” (2007).

Comunicat de presă 19.05.2022

COMUNICAT DE PRESĂ
Caravana Atelierelor CRED dedicată bunelor practici în educație
ajunge la Giurgiu, județul Giurgiu.
Astfel, în 19 mai 2022, în intervalul orar 9.00-17.00,
la Casa Corpului Didactic Giurgiu are loc atelierul:
„Crearea unui spațiu educațional incluziv în școală în care fiecare elev/elevă se simte încurajat motivat, sprijinit și în siguranță”.
    Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” continuă astfel seria de evenimente naționale „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.
    În intervalul lunilor martie – mai 2022, sunt programate 45 de workshop-uri, desfășurate la nivel național.
    Anul trecut, în perioada mai – iunie 2021, proiectul CRED a organizat prima serie de 45 de astfel de workshopuri, din totalul celor 90 vizate și asumate în cadrul proiectului.
    Evenimentele au fost și vor fi găzduite în fiecare județ al țării și în București, cele 90 de workshop-uri fiind programate să se desfășoare pe parcursul a doi ani școlari.
    Evenimentul de astăzi marchează organizarea celei de-a doua serii de workshop-uri din sub-activitatea A4.3 a CRED, „Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național” din proiectul ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.
    La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri, este vizată participarea unui număr de 4.500 persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial - dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.
Fiecare eveniment are caracter interactiv, fiind urmărită valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul facilitează reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.
    Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro sau pe pagina Facebook „Proiectul CRED”.
    Documentul poate fi descărcat (aici)
***
„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

Comunicat de presă 15.04.2022

Comunicat de presă - rezultatele obținute la probele scrise de la simularea examenului de bacalaureat 2022.

Rezultatele obținute de elevii din județul Giurgiu la simularea probelor scrise din cadrul examenele nationale – sesiunea 2022, au fost următoarele:

SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT

 • Proba E.a) - Limba și literatura română - procentaj de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 54,34%
 • Proba E.c) - Proba obligatorie a profilului - procentaj de promovare 45,66% (note mai mari sau egale cu 5
 • Proba E.d) - Proba la alegere a profilului - procentaj de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 62,42%
  • 6 elevi au obținut nota 10.

SIMULARE EXAMEN DE EVALUARE NAȚIONALĂ

 • Limba și literatura română – procentajul notelor mai mari sau egale cu 5 - 58,84 %
  • 1 elev a obținut nota 10.
 • Matematică – procentajul notelor mai mari sau egale cu 5 - 47,36%
  • 1 elev a obținut nota 10.

Comunicat de presă 01.04.2022

Comunicat de presă - Achiziția de microbuze școlare prin Programul National de Redresare și Reziliență - Componenta 15. Educație
În data de 31 martie 2022, la sediul Inspectoratului Școlar Județean a avut loc întâlnirea comună a directorilor de unități școlare și a primarilor din județul Giurgiu în vederea informării cu privire la oportunitatea achiziționării de microbuze pentru fiecare unitate administrativ teritorială din județ, astfel încât să fie asigurat accesul la educație de calitate a tuturor elevilor. Destinația microbuzelor este propusă cu precădere către mediul rural pentru ca elevii să ajungă la școală ușor și în siguranță, aceasta fiind o prioritate a Ministerului Educației.

Comunicat de presă 01.04.2022

Comunicat de presă - aprobarea de granturi PNRAS – runda 1 pentru 27 unități școlare din județul Giurgiu
27 de unități școlare din județul Giurgiu au obținut aprobarea pentru granturi PNRAS – runda, cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență aferent Reformei 3. Obiectivul final al programului este reducerea părăsirii timpurii a școlii. Investiția se va realiza cu urmărirea următoarelor etape: alocarea de granturi de 3 ani in doua loturi pe parcursul anilor 2022 si 2023; monitorizarea implementării prin intermediul a două obiective finale care prevăd o
reducere cu 25 % a numărului de școli cu risc ridicat privind părăsirea timpurie a școlii la sfârșitul granturilor de 3 ani; digitalizarea școlilor incluse în programul privind abandonul școlar.
Unități școlare din județul Giurgiu care au obținut aprobarea de granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 1 sunt următoarele: Școala Gimnazială Nr. 1 Colibași, Școala Gimnazială ”Nicole Crevedia”, Școala Gimnazială Nr. 1 Daia, Școala Gimnazială Nr. 1 Frătești, Școala Gimnazială Nr. 1 Ghimpați,
Școala Gimnazială ”Drăghici Davila”, Școala Gimnazială ”Sf. Gheorghe”, Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”, Liceul Tehnologic ” Ion Barbu”, Școala Gimnazială ”Marin Gh. Popescu”, Școala Gimnazială Nr. 1 Gostinari, Școala Gimnazială Nr. 1 Izvoarele, Școala Gimnazială Nr. 1 Oinacu, Școala Gimnazială Nr. 1 Prundu, Școala Gimnazială Nr.1 Putineiu, Școala Gimnazială Nr.1 Stănești, Școala Gimnazială Nr. 1 Stoenești, Școala Gimnazială nr. 1 Vărăști, Școala Gimnazială Nr. 1 Vlașin, Școala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici, Școala Gimnazială Nr. 1 Vedea, Școala Gimnazială Nr. 1 Clejani, Școala Gimnazială Nr. 1 Călugăreni, Școala Gimnazială Nr. 1 Bolintin Vale, Școala Gimnazială ”Marin Țiculescu” Băneasa, Școala Gimnazială Nr. 1 Bucșani , Școala Gimnazială ”Nichifor Crainic” Bulbucata.

Informaţii în completare