Comunicat de presă 18.10.2021 - Concurs directori 2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, a organizat și desfășurat proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea a 83 de posturi vacante de directori și 16 posturi vacante de directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din județul Giurgiu, în data de 15 octombrie 2021, ora 10.00 la centrul special de concurs Școala Gimnazială ” Academician Marin Voiculescu” – Giurgiu.
 • Au fost prezenți 41 de candidați din cei 48 cu dosare de înscriere validate (6 candidați au absentat la proba scrisă și un candidat a fost amânat pentru sesiunea specială).
 • 24 de candidați au fost admiși să participe la etapa următoare, proba de interviu (cei care au obținut cel puțin nota 7 la proba scrisă).
 • În urma afișării rezultatelor au fost depuse 3 contestații.
 • Soluționarea contestațiilor se va desfășura în intervalul 18-20 octombrie 2021.
 • Proba de interviu se va desfășura în perioada 15 noiembrie- 8 decembrie 2021, iar rezultatele finale vor fi validate în data de 17 decembrie 2021.
Conform art. 27, alin (1) și (2) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E. 4597/06.08.2021, ” În funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general. Prioritate la ocuparea funcțiilor rămase vacante după organizarea concursului au persoanele care au promovat concursul.

Comunicat de presă 14.10.2021 - Concurs directori 2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, organizează concurs în baza O.M.E. 4597/06.08.2021, pentru ocuparea a 83 de posturi vacante  de directori și 16 posturi vacante de directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din județul Giurgiu. Au fost validați 48 de candidați, care vor participa la proba scrisă.
Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021, ora 10.00 la centrul special de concurs Școala Gimnazială ”Academician Marin Voiculescu” – Giurgiu.  Accesul candidaților în săli se va face în intervalul 9.00-9.30.
Rezultatele la proba scrisă vor fi afișate la centrul de concurs și pe site-ul ISJ Giurgiu în data de 15 octombrie 2021.
Sunt  declarați  ”admiși” la proba scrisă candidații care au obținut cel puțin nota 7.
 
 
La proba de interviu pot participa doar candidații declarați admiși la proba scrisă.

Comunicat de presă 10.09.2021 - Premiere Cambridge

Comunicat de presă

În data de 9 septembrie 2021, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, a avut loc festivitatea de acordare a certificatelor pentru elevii care au susținut examene Cambridge în luna iunie la Colegiul National „Ion Maiorescu'. 45 de elevi de la Colegiul National „Ion Maiorescu" și 3 de la Liceul Teoretic ”Tudor Vianu" au promovat examenul, 10 dintre aceștia obținând punctajul maxim. La acest eveniment au participat d-nele directoare Anton Corina și Bădărău Claudia de la Colegiul National „Ion Maiorescu", care s-au implicat în organizarea și desfășurarea examenelor Cambridge, dna inspector școlar general Adelina Sîrbu, dna inspector școlar general adjunct Elena Țincu și dna inspector școlar Alina Meclea, iar din partea EEC European Examinations Centre București, dl director Cătălin Bădănău.

Îi felicităm pe elevi și organizatori și le dorim succes mai departe!

Comunicat de presă 10.09.2021 - Începere cursuri anul școlar 2021-2122

Luni, 13 septembrie 2021, cei 34 449 de elevi și preșcolari din județul Giurgiu vor începe cursurile din noul an școlar 2021-2022. Toate unitățile școlare (84 cu personalitate juridică și 103 structuri) vor funcționa în scenariul 1(participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor preșcolarilor și elevilor).
Vor fi permise festivitățile de deschidere a anului școlar, care se vor organiza doar în exterior, cu purtarea obligatorie a măștii de protecție și fără ca durata acestora să depășească 1,5 ore.

Comunicat de presă 01.09.2021 - contestații Bacalaureat

 • Inspectoratul Școlar al județului Giurgiu informează că în urma afișării rezultatelor de la examenul național de Bacalaureat 2021 - sesiunea august-septembrie, au fost depuse 137 de contestații, din care 39 la proba scrisă de limba și literatura română, 43 proba obligatorie conform profilului (matematică/istorie) și 55 - proba la alegere conform specializării.
 • Rezultatele finale vor fi afișate în data de 3 septembrie 2021.

Comunicat de presă 15.08.2021 - Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021

Comunicat de presă, 15.08.2021 - Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că examenul național de bacalaureat se va desfășura în 2 de centre de examen ( Liceul Teoretic „ Tudor Vianu”, Giurgiu și Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale) pentru 478 de candidați.
 • Luni, 16 august - proba scrisă la Limba și literatura română;
 • Marți, 17 august - proba scrisă obligatorie a profilului;
 • Miercuri, 18 august - proba scrisă la alegere a profilului și a specializării.

Comunicat de presă 20.07.2021

Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare)

Miercuri, 21 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021.
Proba va începe la ora 9:00, în centrul de concurs de la Liceul Tehnologic ”Ion Barbu”, Giurgiu, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de Covid-19.
Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 304 de candidați.
Candidații trebuie să fie prezenți în sală cel mai târziu la ora 8:15.
După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste cazuri, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.
Subiectele, și baremele de evaluare pentru cele 28 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00).
Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro.
Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00.
Contestațiile pot fi transmise si prin e-mail, după afișarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00.
Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 3 august.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.
La nivel județean sunt disponibile 48 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, 228 posturi/catedre complete pentru angajare pe perioadă determinată, 1049 posturi/catedre incomplete pentru angajare pe perioadă determinată, 45 de posturi/catedre rezervate, 80 posturi/catedre propuse pentru continuitate.
Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Comunicate de presă 05.07.2021 - Contestații la Evaluare națională

Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a / sesiunea 2021 – sinteza rezultatelor înregistrate după soluționarea contestațiilor

Comunicate de presă 01.07.2021 - Evaluare națională 2021, contestații

Inspectoratul Școlar al județului Giurgiu informează că în urma afișării rezultatelor de la examenul de Evaluare Națională a absolvenților clasei a VIII-a, au fost depuse 134 de contestații, din care 82 la limba și literatura română și 52 la matematică.
Rezultatele finale vor fi afișate în data de 4 iulie.
Absolvenții învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele de examen pot susține aceste probe în etapa specială (5 - 12 iulie). Dacă aceștia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, probele desfășurate în perioada 22 - 25 iunie 2021 le sunt recunoscute.

Comunicate de presă 29.06.2021 - Evaluare națională și Bacalaureat 2021

Comunicate de presă 29.06.2021 - Evaluare națională și Bacalaureat 2021
 • Rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională în perioada 22 - 25 iunie 2021;
 • Informare privind a 2-a probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021.

Informaţii în completare