Comunicate de presă

Comunicat de presă 31.03.2022

Comunicat de presă – etapa județeană a Concursului național „Made for Europe” - ediția 2022
Concursul național „Made for Europe” se adresează elevilor care au participat la proiectele finanțate prin programele europene și care au contribuit în mod direct sau indirect la realizarea produselor finale ale acestora.
Etapa județeană a Concursului Național ,,Made for Europe’’ s-a desfășurat la sediul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, în data de 31.03.2022.
Au fost invitate să se înscrie și să participe la acest concurs toate instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu care au produse finale rezultate din implementarea de proiecte Erasmus+/ eTwinning/alte proiecte finanțate prin programe europene în domeniul educației și formării profesionale.

Unitățile școlare care s-au înscris în competiție au fost următoarele:
1. Școala Gimnazială „Sfinții Martiri Brâncoveni”, Giurgiu cu două produse: CALENDARUL FLORILOR și CÂNTECUL „PRIMĂVARA/LE PRINTEMPS”, rezultate ale proiectului « Jardin pédagogique/gaspillage alimentaire«
2. Școala Gimnazială Nr.7 Giurgiu cu produsul PERETE VERDE rezultat al proiectului ”Environmental Green Gate Schools”
3. Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale cu produsele: ORGANIZATOR BAIE/BIROU, FIRMA DE EXERCIȚIU INTERNAȚIONALĂ FREE GREEN SPIRIT și CAIETE DE PREGĂTIRE rezultate ale proiectelor ”Developing Young Antrepreneurs by Mini Company at European Education Level” și ,,More Skills by Erasmus+”
4. Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu cu produsul CAIET DE PRACTICĂ rezultat al proiectului ”Competențe pentru viitor Erasmus+ ”
Evaluarea produselor finale participante la concurs s-a realizat de către Comisia județeană de evaluare pe baza criteriilor de jurizare din regulamentul concursului.
Județul Giurgiu va fi reprezentat la etapa națională de eleva Maria Alexandra Buzea de la Școala Gimnazială Nr.7 Giurgiu cu produsul PERETE VERDE rezultat al proiectului ”Environmental Green Gate Schools”.

Comunicat de presă 23.03.2022

Comunicat de presă - unități școlare din județul Giurgiu au aplicat pentru granturi PNRAS – runda 1

27 de unități școlare din județul Giurgiu au aplicat pentru granturi PNRAS – runda, cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență aferent Reformei 3. Obiectivul final al programului este reducerea părăsirii timpurii a școlii. Investiția se va realiza cu urmărirea următoarelor etape: alocarea de granturi de 3 ani in doua loturi pe parcursul anilor 2022 si 2023 ;
monitorizarea implementării prin intermediul a două obiective finale care prevăd o
reducere cu 25 % a numărului de școli cu risc ridicat privind părăsirea timpurie a școlii la sfârșitul granturilor de 3 ani; digitalizarea școlilor incluse în programul privind abandonul școlar.
Programul se adresează unităților de învățământ gimnazial cu risc ridicat și mediu de abandon și părăsire timpurie a școlii!’ și vizează:
a) activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală;
b) activități pentru reducerea absenteismului la clasă;
c) activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale;
d) activități de formare pentru cadre didactice;
c) cursuri de remediere, testare cunoștințe, consiliere și orientare școlară, educație parentală, consiliere psihologică;
d) activități Școală după școală, inclusiv acordarea de hrană;
e) vizite de documentare, activități outdoor, excursii, tabere, festivaluri, evenimente educaționale, cercuri școlare;
f) dotarea cu clase inteligente;
g) crearea și utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback.

Unități școlare din județul Giurgiu care au aplicat pentru granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 1 sunt următoarele: Școala Gimnazială Nr. 1 Colibași, Școala Gimnazială ”Nicole Crevedia”, Școala Gimnazială Nr. 1 Daia, Școala Gimnazială Nr. 1 Frătești, Școala Gimnazială Nr. 1 Ghimpați,
Școala Gimnazială ”Drăghici Davila”, Școala Gimnazială ”Sf. Gheorghe”, Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”, Liceul Tehnologic ” Ion Barbu”, Școala Gimnazială ”Marin Gh. Popescu”, Școala Gimnazială Nr. 1 Gostinari, Școala Gimnazială Nr. 1 Izvoarele, Școala Gimnazială Nr. 1 Oinacu, Școala Gimnazială Nr. 1 Prundu, Școala Gimnazială Nr.1 Putineiu, Școala Gimnazială Nr.1 Stănești, Școala Gimnazială Nr. 1 Stoenești, Școala Gimnazială nr. 1 Vărăști, Școala Gimnazială Nr. 1 Vlașin, Școala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici, Școala Gimnazială Nr. 1 Vedea, Școala Gimnazială Nr. 1 Clejani, Școala Gimnazială Nr. 1 Călugăreni, Școala Gimnazială Nr. 1 Bolintin Vale, Școala Gimnazială ”Marin Țiculescu” Băneasa, Școala Gimnazială Nr. 1 Bucșani , Școala Gimnazială ”Nichifor Crainic” Bulbucata.

Comunicat de presă 23.03.2022

Comunicat de presă – etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare 2022


După doi ani de întrerupere, s- a decis reluarea etapizată a olimpiadelor și concursurilor școlare. Ministerul Educației a publicat lista completă a concursurilor și olimpiadelor școlare din anul școlar 2021-2022, astfel că elevii care se pregătesc temeinic la aceste discipline vor avea ocazia să participe la olimpiadele și concursurile care să le ateste cunoștințele sau care să îi ajute să obțină performanța.
Până la această dată, în județul Giurgiu s-au desfășurat etapele județene la următoarele discipline:

Olimpiada/concursul

Locul de desfasurare

Nr cadre didactice participante

Nr elevi participanti

Nr elevi calificati

Concursul Național „Olimpiada Satelor din Romania”pentru clasele IV-VIII

Scoala Gimnazială Nr. 1 Malu Spart

30

80

4

Olimpiada de Informatica- Gimnaziu

Colegiul National ”Ion Maiorescu” Giurgiu

10

1

-

Olimpiada de Informatica-liceu

Colegiul National ”Ion Maiorescu” Giurgiu

16

21

3

Olimpiada Judeteana de religie

Scoala Gimnazială ”Acad.Marin Voiculescu” Giurgiu

20

75

4

Olimpiada Seminariilor Teologice

Seminarul ”Teologic Teoctist Patriarhul” Giurgiu

7

10

2

Olimpiada de Educație tehnologică

Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu”

10

41

4

Olimpiada de Turism și alimentație publică

Liceul Tehnologic ”Ion Barbu” Giurgiu

5

6

1

Olimpiada de Protecția Mediului

Liceul Tehnologic Nr. 1  Prundu

6

4

-

Olimpiada de Agricultură

Liceul Tehnologic Nr. 1  Prundu

4

2

-

Olimpiada de Silvicultură

Liceul Tehnologic Nr. 1  Prundu

5

8

1

Concurs Ospătar Chelner Vânzător în unități de alimentație publică)

Liceul Tehnologic ”Ion Barbu” Giurgiu

5

5

1

Olimpiada de limba germană modernă

Colegiul National ”Ion Maiorescu” Giurgiu

6

1

-

Olimpiada de limba franceză

Şcoala Gimnazială „Sf. Gheorghe”, Giurgiu 

14

25

4

Olimpiada de limbi romanice-limba italiană

Şcoala Gimnazială „Sf. Gheorghe”, Giurgiu 

14

1

1

Olimpada de fizică

Colegiul National ”Ion Maiorescu” Giurgiu

18

44

2

Olimpiada de chimie

Colegiul National ”Ion Maiorescu” Giurgiu

12

7

1

Olimpiada Științele  Pământului

Colegiul National ”Ion Maiorescu” Giurgiu

10

4

0

Comunicat de presă 23.03.2022

Comunicat de presă
Rezultate - proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori și directori adjuncți

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, a organizat și desfășurat proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din județul Giurgiu, în perioada 16-22 martie 2022.
Din cei 18 candidați care au fost admiși să participe la proba de interviu au promovat 17. În urma afișării rezultatelor a fost depusă o contestație.
Soluționarea contestațiilor se va desfășura până la data de 29 martie 2022.
Conform art. 27, alin (1) și (2) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E. 4597/06.08.2021, ” În funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general. Prioritate la ocuparea funcțiilor rămase vacante după organizarea concursului au persoanele care au promovat concursul.

Comunicat de presă 17.02.2022

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, organizează concurs  pentru ocuparea a 63 de posturi vacante  de directori și 13 posturi vacante de directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din județul Giurgiu. Au fost validați 21 de candidați, care vor participa la proba scrisă. Proba scrisă va avea loc în data de 18 februarie 2022, ora 10.00 la centrul special de concurs Școala Gimnazială ” Academician Marin Voiculescu” – Giurgiu. Accesul candidaților în săli se va face în intervalul 9.00-9.30.Rezultatele la proba scrisă vor fi afișate la centrul de concurs și pe site-ul ISJ Giurgiu în data de 18 februarie 2022.Sunt  declarați  ”admiși” la proba scrisă candidații care au obținut cel puțin nota 7. Contestațiile pentru proba scrisă se transmit  în format electronic,  scanate și semnate, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. La proba de interviu pot participa doar candidații declarați admiși la proba scrisă.


Conform art. 27, alin (1) și (2) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E. 4597/06.08.2021, ” În funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru  didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general. Prioritate la ocuparea funcțiilor rămase vacante după organizarea concursului au persoanele care au promovat concursul.

Comunicat de presă 19.01.2022

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, organizează concurs în baza O.M.E. 4597/06.08.2021 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 76 de posturi vacante de directori și 13 posturi vacante de directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din județul Giurgiu.
Detalii referitoare la organizarea și desfășurarea concursului se găsesc pe site-ul www.isjgiurgiu.ro. (aici) (OME 4597/2021 - Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului; OME 3026/2022 - Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei; Calendarul concursului - sesiunea ianuarie-aprilie 2022; Lista funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți vacante; Procedură de utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.)

Comunicat de presă 26.11.2021

Începând cu data de 26 noiembrie 2021, 81500 de teste rapide antigen non-invazive vor fi distribuite unităților școlare din județul Giurgiu, pentru toți cei 34 883 de elevi. Acestea vor fi aplicate conform Ordinului nr. 5.608/2.506/19.11.2021 privind completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Comunicat de presă 06.11.2021 - Rata de vaccinare la nivelul unităților de învățământ - județul Giurgiu

Comunicat de presă
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că la data de 6 noiembrie 2021 situația scenariilor de funcționare ale unităților școlare din județul Giurgiu este următoarea:
- Scenariul 1 - participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ - 42 unități școlare cu personalitate juridică;
- Scenariul 2 - participarea zilnică în sistem online a tuturor preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ – 41 unități școlare cu personalitate juridică.
Rata de vaccinare a unităților școlare cu personalitate juridică este prezentată în tabelul anexat.

Comunicat de presă 20.10.2021 - Unități cu activitate online

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că la data de 20 octombrie 2021 situația scenariilor de funcționare ale unităților școlare din județul Giurgiu este următoarea:
  • Scenariul 1 - participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ - 98 unități școlare cu 18 946 de elevi
  • Scenariul 2 - participarea zilnică în sistem online a tuturor preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ - 57 unități școlare cu 14 037 de elevi
  • 32 unități de învățământ care au cel puțin o grupă/clasă în sistem online – 1429 de elevi

Comunicat de presă 20.10.2021 - Concurs directori 2021

Comunicat de presă - 20.10.2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori/ directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu, rezultatele finale obținute la proba scrisă sunt următoarele:
- 17 candidați respinși;
- 24 candidați admiși să participe la etapa următoare, proba de interviu (cei care au obținut cel puțin nota 7 la proba scrisă).
Proba de interviu se va desfășura în perioada 15 noiembrie- 8 decembrie 2021, iar rezultatele finale vor fi validate în data de 17 decembrie 2021.
Conform art. 27, alin (1) și (2) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E. 4597/06.08.2021, ” În funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general. Prioritate la ocuparea funcțiilor rămase vacante după organizarea concursului au persoanele care au promovat concursul.

Informaţii în completare