Comunicat de presă - 01.03.2021

Comunicat de presă 1
  • Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în perioada 1-5 martie 2021, situația statistică privind scenariile de funcționare ale unităților școlare este următoarea:
    • 103 unități școlare se află în scenariul 1 (verde), 73 de unități școlare în scenariu 2 (galben) și 11 unități școlare în scenariul 3 (roșu).
    • din cele 11 unități școlare aflate în scenariu roșu, 5 au ca motiv rata de incidență, 1 – probleme privind infrastructură și 5 – carantinare.Comunicat de presă 2
  • Ministerul Educației și Cercetării a aprobat prin ordinul nr. 3.300 din 19 februarie 2021 Normele metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.
  • Programului național pilot de tip „Școala după școală“ se va organiza și desfășura începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală“ este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.
  • Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“, elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic.

Informaţii în completare