Diverse

Rata de vaccinare la nivelul unităților de învățământ - județul Giurgiu

Procentele de vaccinare, la unitățile de învățământ din județul Giurgiu și modalitate în care se vor desfășura cursurile în săptămâna 22-26.11.2021.

Anunț ocupare post didactic - Liceul Tehnologic Ion Barbu Giurgiu

Anunț concurs pentru ocupare post didactic, istorie, la Liceul Tehnologic ”Ion Barbu” Giurgiu.
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20211111 - Anunt Lic I Barbu.pdf)Anunt Lic I Barbu

Propunere protecția consumatorilor - Campanie europeana de informare și liber acces la informații

Campaniei europene de informare și liber acces la informații în domeniul protecției consumatorilor “InfoCons – protecția consumatorilor”

Rata de vaccinare la nivelul unităților de învățământ - județul Giurgiu

Procentele de vaccinare pe unități de învățământ cu personalitate juridică, la nivelul județului Giurgiu
(la data de 05.11.2021)

Rata de vaccinare la nivelul unităților de învățământ - județul Giurgiu

Procentele de vaccinare pe unități de învățământ cu personalitate juridică, la nivelul județului Giurgiu
(la data de 03.11.2021)

Rata generală de vaccinare

Rata generală de vaccinare în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu
Nr. Total angajați - 34;
Nr. Total vaccinați - 19;
Procent de vaccinare - 55%

Înscriere la programul postuniversitar de educație permanentă de perfecționare profesională a adulților „COMPETENȚE DIGITALE”.

Nevoia pentru derularea unor cursuri dedicate creșterii competentelor digitale este evidentă in Romania.
 
Informațiile referitoare la înscrierea la programul postuniversitar  de educație permanentă de perfecționare profesională a adulților COMPETENȚE DIGITALE”.
 
Cursul este organizat de Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică din Universitatea Politehnica din București, durează 45 de zile si are 25 de puncte credit. 

Obiectivul cursului:  acumularea de cunoștințe si formarea de abilitați în domeniul digital.
Pedagogia secolului nostru este considerată o pedagogie a competențelor digitale și ea solicită profesorului modern să își însușească arta de a preda folosind metode  tehnice moderne.
In cadrul cursului se vor folosi numeroase softuri, platforme e-learnig și spatii virtuale destinate educației care vizează direct instruirea și formarea tinerelor generații.
Oportunitățile educaționale și pedagogice oferite de tehnica digitală a procesului de învățare și exersare au fost create atât pentru a satisface nevoile și așteptările tinerilor cât și pentru a facilita dobândirea competențelor solicitate lor de societatea actuală și cea viitoare.
 
Planul de învățământ, calendarul cursului  si documentele pentru înscriere, le găsiți atașate.
 
Responsabil curs
Gabriela Georgeta Udrea
0745892384

Venituri brute realizate de personalul ISJ Giurgiu - septembrie 2021

Venituri brute realizate de către personalul din aparatul propriu al ISJ Giurgiu, conform art. 33 din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - septembrie 2021

Selecția profesorilor metodiști in anul școlar 2021-2022

Anunț privind selecția profesorilor metodiști in anul școlar 2021-2022

Informaţii în completare