Diverse

Planificarea ofertei educaționale 24-28.05.2021

Planificarea ofertei educaționale 24-28.05.2021

Platformă de e-learning - Consiliul Național al Elevilor

Platformă de e-learning - Consiliul Național al Elevilor, în vederea pregătirii elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a pentru susținerea examenelor naționale.

Apel selecție cadre didactice

Apel selecție cadre didactice din învățământul preuniversitar, a cadrelor didactice / cercetărilor din învățământul universitar în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea / revizuirea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic.

Comunicat de presă - 08.04.2021

Comunicat de presă - 08.04.2021

  Ministerul Educației, în parteneriat cu Consiliul Național al Rectorilor, Federația Națională Sindicală Alma Mater, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Consiliul Național al Elevilor, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Uniunea Studenților din România, Uniunea Națională a Studenților din România, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți si Organizația ,,Salvați Copiii”, a lansat Campania Națională „Vaccinare și testare pentru învățare!”.
  În acest context, astăzi, 08 aprilie 2021, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, a avut loc conferința tematică susținută de către doamna ministru secretar de stat, Maria Ștefania Manea. Formatul conferinței a fost de tip mixt, prin participarea fizică și online, a doamnei inspector școlar general Adelina Sîrbu, doamnei Aneta Matei, prefect al județului Giurgiu, doamnei Mihalcea Elisabeta, vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu, domnului viceprimar al municipiului Giurgiu, Marian Damian, domnului dr. Stoenescu, director DSP Giurgiu, doamnei dr. epidemiolog Irina Mărculescu, a inspectorilor școlari, a reprezentanților sindicatelor la nivel județean, ai Consiliului Județean al Elevilor, ai asociațiilor de părinți și a directorilor unităților școlare din județ.
  Scopul principal al campaniei îl reprezintă informarea elevilor, cadrelor didactice si a părinților, cu privire la importanța și necesitatea diminuării efectelor pandemiei de Covid-19, prin vaccinarea voluntară a personalului din învățământ și testarea elevilor și a angajaților din sistemul de învățământ, în cazul prezentării unor simptome specifice și a situațiilor în care au fost contacți ai unor cazuri confirmate de infectare.
  Au fost analizate toate aspectele de interes pentru desfășurarea activităților în sistemul de învățământ, precum pregătirea pentru susținerea examenelor naționale și a activităților de recuperare a pierderilor generate de predarea online, impusă de situația epidemiologică, formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea competențelor digitale și a digitalizării educației.

ANUNȚ - pentru data de 26.02.2021

În data de vineri, 26.02.2021, programul cu publicul pentru INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU și CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU se desfășoară în sistem online.

Materiale informative COVID-19 - Ministerul Sănătății

  • Protocol de testare rapida, antigen covid-19, în unitățile de învățământ;
  • Formularul de testare rapida a cazului suspect de COVID-19

Clarificări - începere școala, 08.02.2020

Ministerul Educației sprijină, conform atribuțiilor ce-i revin, aplicarea măsurilor de prevenție privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în scopul asigurării dreptului la învăţătură și a dreptului la sănătate, cu respectarea strictă a cadrului legal în vigoare.
Ordinul comun M.E.C/M.S. nr. 3.235/93/04.02.2021 specifică în mod expres la Punctul VII, lit.b) și c) din Anexa, faptul că:
„b) În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către DSP/DSPMB în maxim 24 ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, ca și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legatura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori.
c) Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și:
1) cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare, simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs;
2) colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă) cât și cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz."
Dispozițiile ordinului comun sunt în concordanță cu prevederile art. 660 din Legea nr. 95/ 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind reforma în domeniul sănătății care prevede:
,,Art. 660 (1) Pentru a fi supus la metode de prevenție, diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic stomatolog, asistent medical/moașă, conform prevederilor alin. (2) și (3), pacientului i se solicită acordul scris.
(2) În obținerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul stomatolog, asistentul medical/moașa sunt datori să prezinte pacientului informații la un nivel științific rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestuia.
(3) Informațiile trebuie să conțină: diagnosticul, natura și scopul tratamentului, riscurile și consecințele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile și consecințele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.”
Deși în ordinul comun nu este reglementat conținutul formularului privind consimțământul informat sau obligația transmiterii consimțământului informat începând cu revenirea la cursuri/ transmiterea consimțământului informat anterior intervenirii unor situații speciale, precizăm că toți acei părinți care doresc completarea formularelor de consimțământ anticipat pentru testare în cazul apariției unor situații speciale, o pot face din proprie inițiativă.
În interesul bunei organizări și al siguranței sanitare în școli, Ministerul Educației va sprijini Ministerul Sănătății pentru transmiterea recomandării de a colecta (benevol/non-obligatoriu) formularele de consimțământ informat pentru testare în cazul apariției unor situații speciale.

Sursa: Clarificări | Ministerul Educației

Webinar Live despre Vaccinarea împotriva Covid-19

Vă invităm vineri, 29 ianuarie, între orele 12:00 - 14:00, 
Online pe pagina Ministerului Educației https://fb.me/e/zMsXdWqu
Webinar LIVE dedicat personalului din învățământ, dar și tuturor celor care au nevoie de o informare corectă în ceea ce privește școala.

  • Moderator - Prof. Univ. Dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației

Webinarul este organizat de Ministerul Educației, în parteneriat cu Ministerul Sănătății si Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea.

Participă specialiști pregătiți să vă răspundă tuturor întrebărilor.

  • Dr. Valeriu Gheorghiță, Președintele Comitetului Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2
  • Dr. Raed Arafat, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență
  • Prof. Dr. Alexandru Rafila, reprezentantul României în Organizația Mondială a Sănătății
  • Dr. Andrei Baciu - Secretar de Stat, Ministerul Sănătății
  • Prof. Univ. Dr. Simona Ruță - Specialist virusologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București
  • Dr. Paul Iordache - Specialist epidemiologie
  • Prof. Univ. Dr. Alina Bârgăoanu - Expert în combaterea fake news, European Digital Media Observatory

Informaţii în completare