Diverse

Lista posturilor vacante pe perioadă nedeterminată pentru anul școlar 2024-2025 la data de 26.04.2024

Lista posturilor vacante pe perioadă nedeterminată pentru anul școlar 2024-2025 la data de 26.04.2024

Modele de cereri - mișcarea personalului didactic 2024-2025

  • Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor sau catedrelor vacante, sesiunea 2024;
  • Cerere de detașare la cerere prin concurs specific;
  • Acord de detașare in interesul invatamantului;
  • Cerere de angajare în baza rezultatelor obținute la concursul național sesiunea 2023, 2022 sau 2021;
  • Cerere de angajare individual de muncă pe perioadă determinată în baza note de 7 la concursul national sesiunea 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018
  • Cerere de prelungire a contractului individual de muncă pe perioada determinată - ART 87
  • Fișă de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice 2024

Planificarea lecțiilor pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ din județul Giurgiu, 2024

Planificarea lecțiilor pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ din județul Giurgiu, 2024

Export posturi neocupate/nerepartizate la data de 26.03.2024

Export posturi neocupate/nerepartizate la data de 26.03.2024

Procedură operatională privind pretransferul cadrelor didactice pentru anul școlar 2024-2025

Procedură operatională privind pretransferul cadrelor didactice pentru anul școlar 2024-2025

Lista finală a cadrelor didactice propuse pentru modificarea contractului individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei începând cu 01.09.2024

Lista finală a cadrelor didactice propuse pentru modificarea contractului individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei începând cu 01.09.2024

Export posturi neocupate/nerepartizate la data de 15.03.2024

Export posturi neocupate/nerepartizate la data de 15.03.2024

Export posturi neocupate/nerepartizate la data de 22.02.2024

Export posturi neocupate/nerepartizate la data de 22.02.2024

Lista finală menținere în activitate peste vârsta de 65 ani femei și bărbați în anul școlar 2024-2025

Lista finală menținere în activitate peste vârsta de 65 ani femei și bărbați în anul școlar 2024-2025

Lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea normei didactice de predare de la 01.09.2024

Lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea normei didactice de predare de la 01.09.2024

Informaţii în completare