Diverse

Planificarea lecțiilor pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ din județul Giurgiu, 2024

Planificarea lecțiilor pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ din județul Giurgiu, 2024

Procedura operațională pentru prelungirea contractului individual de munca cu art. 63 și art. 87

Procedura operațională pentru prelungirea contractului individual de munca cu art. 63 și art. 87

Export posturi neocupate/nerepartizate la data de 26.03.2024

Export posturi neocupate/nerepartizate la data de 26.03.2024

Procedură operatională privind pretransferul cadrelor didactice pentru anul școlar 2024-2025

Procedură operatională privind pretransferul cadrelor didactice pentru anul școlar 2024-2025

Lista finală a cadrelor didactice propuse pentru modificarea contractului individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei începând cu 01.09.2024

Lista finală a cadrelor didactice propuse pentru modificarea contractului individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei începând cu 01.09.2024

Export posturi neocupate/nerepartizate la data de 15.03.2024

Export posturi neocupate/nerepartizate la data de 15.03.2024

Export posturi neocupate/nerepartizate la data de 22.02.2024

Export posturi neocupate/nerepartizate la data de 22.02.2024

Lista finală menținere în activitate peste vârsta de 65 ani femei și bărbați în anul școlar 2024-2025

Lista finală menținere în activitate peste vârsta de 65 ani femei și bărbați în anul școlar 2024-2025

Lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea normei didactice de predare de la 01.09.2024

Lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea normei didactice de predare de la 01.09.2024

OME 6876/2024 Norme metodologice privind întocmirea proiectului, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic

OME 6876/2024 Norme metodologice privind întocmirea proiectului, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de  predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar

Informaţii în completare