Program - Resurse umane 2022

Programul compartimentului Managementul resursei umane.
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20221018 - Program audiente RU 2022.pdf)Program audiente RU

Anunț - Concurs Liceul Tehnologic Călugăreni

Anunț - Concurs pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate din Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Călugăreni

Anunțuri - concurs la nivel de școala 2022

Anunțuri - concurs la nivel de școala 2022
 1. Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu
 2. Școala Gimnazială Nr.1 Bolintin Vale
 3. Școala Gimnazială Nr.1 Prundu
 4. Școala Gimnazială "Prof. Dinu Nicolae" Vlașin
 5. Școala Gimnazială Specială Nr.1 Giurgiu
 6. Școala Gimnazială ”Drăghici Davila” Găujani
 7. Școala Gimnazială "Ioan Badilă" Malu
 8. Școala Gimnazială Nr.1 Gostinari
 9. Școala Gimnazială Nr.1 Cosoba
 10. Școala Gimnazială "Aurel Solacolu" Ogrezeni
 11. Colegiul Național "Ion Maiorescu" Giurgiu
 12. Liceul ”Udriște Năsturel” Hotarele
 13. Școala Gimnazială Nr.1 Frătești
 14. Școala Gimnazială Nr.1 Bolintin Vale
 15. Școala Gimnazială Nr.1 Singureni
 16. Școala Gimnazială Nr.1 Poenari
 17. Liceul Tehnologic ”Tiu Dumitrescu” Mihăilești
 18. Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân" Giurgiu
 19. Seminarul Teologic Ortodox "Teoctist Patriarhul" Giurgiu
 20. Școala Gimnazială ”Nicolae Crevedia” Crevedia Mare și Școala Gimnazială Nr.1 Malu Spart
 21. Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Călugăreni
 22. Școala Gimnazială "Constantin Stăncescu" Răsuceni
 23. Școala Profesională Clejani
 24. Școala Gimnazială "Stolnicul Constantin Cantacuzino" Isvoarele
 25. Școala Gimnazială Nr.1 Vânătorii Mici
 26. Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu

Procedura operațională privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2022-2023 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Procedura operațională privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2022-2023 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Cerere de contestație la concurs/testare la nivel de județ 2022

Cerere de contestație la concurs/testare la nivel de județ 2022
Contestațiile se primesc la Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu”, în data de 31 august între orele 8.00 - 11.00.

Rezultate concurs/testare la nivel de județ

Rezultate concurs/testare la nivel de județ 2022
Contestațiile se primesc la Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu”, în data de 31 august între orele 8.00 - 11.00.
LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Procedură operațională prelungire contract individual de muncă 2022-2023

Procedură operațional pentru prelungirea durate contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2022-2023, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, sesiunea 2022, sau care au obținut nota sau media de repartizare de minimum 7(șapte) la concursurile naționale, sesiunea 2021, 2020, 2019 și/sau 2018 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar.

Condiții specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante - pretransfer

Condiții specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar 
 • Colegiul Național "Ion Maiorescu" Giurgiu;
 • Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Giurgiu;
 • Școala Gimnazială ”Academician Marin Voiculescu” Giurgiu;
 • Școala Gimnazială ”Sfinții Martiri Brâncoveni” Giurgiu;
 • Școala Gimnazială Nr.1 Ghimpați;
 • Școala Gimnazială Nr.1 Mârșa;
 • Școala Gimnazială Nr.1 Oinacu.

Procedura operațională - pentru modificarea duratei contractului de muncă - școlar 2022-2023

Procedura operațională pentru modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, an școlar 2022-2023

Anunț - Posturi vacante la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:
 • 1 post - Consilier II - studii S, compartiment informatică;
 • 1 post - Consilier juridic II - studii S, compartiment juridic.

Informaţii în completare