PO constituire posturi didactice - 2023-2024

Procedura operațională pentru constituirea tuturor posturilor didactice / catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ, a aprobării planurilor de școlarizare și a ofertei educaționale și a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular

Informaţii în completare