OME 6876/2024 Norme metodologice privind întocmirea proiectului, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic

OME 6876/2024 Norme metodologice privind întocmirea proiectului, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de  predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar

Informaţii în completare