Modele de cereri - mișcarea personalului didactic 2024-2025

  • Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor sau catedrelor vacante, sesiunea 2024;
  • Cerere de detașare la cerere prin concurs specific;
  • Acord de detașare in interesul invatamantului;
  • Cerere de angajare în baza rezultatelor obținute la concursul național sesiunea 2023, 2022 sau 2021;
  • Cerere de angajare individual de muncă pe perioadă determinată în baza note de 7 la concursul national sesiunea 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018
  • Cerere de prelungire a contractului individual de muncă pe perioada determinată - ART 87
  • Fișă de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice 2024

Informaţii în completare