Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2020

  1. Vă rugăm să verificați  toate datele de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și să solicitați, dacă este cazul, corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 12.00, pe adresa de e-mail a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), sesiunea 2020.

  2. Pentru detașare prin concurs specific este tabelul punctaje cadre didactice

Informaţii în completare