Diverse

Comunicat de presă - 20.08.2020

Comunicat de presă
Măsuri de sprijin pentru sistemul național de învățământ, pe durata stării de alertă, adoptate de către Guvernul României

Comunicat de presă MEC - 19.08.2020

Comunicat de presă
Guvernul României a aprobat instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS–CoV-2, în unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar

Procedura operațională privind repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat și modelul de cerere

  • Procedura operațională privind repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat din unitățile de învățământ de masă, pentru integrarea individual a elevilor cu CES proveniți din unitățile de masă și din învățământul special, în anul școlar 2020-2021;
  • Model de cerere pentru pentru integrarea individual a elevilor cu CES proveniți din unitățile de masă și din învățământul special, în anul școlar 2020-2021

ANUNȚ - 27.07.2020

AVÂND ÎN VEDERE SITUAȚIA DETERMINATĂ DE EVOLUȚIA CAZURILOR DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19, LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU S-AU DISPUS URMĂTOARELE MĂSURI:

- PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL VA FI ÎNTRE ORELE 09.00 – 12.00
- PURTAREA OBLIGATORIE A MĂȘTII ÎN SEDIUL INSTITUȚIEI PUBLICE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Tel./fax +40 246214255
Web: www.isjgiurgiu.ro
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2020

  1. Vă rugăm să verificați  toate datele de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și să solicitați, dacă este cazul, corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 12.00, pe adresa de e-mail a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), sesiunea 2020.

  2. Pentru detașare prin concurs specific este tabelul punctaje cadre didactice

Centrul special de înscriere - ADMITERE 2020-2021

Centrul special de înscriere în județul Giurgiu, pentru candidații care provin din alte județe.

Comunicat de presă M.E.C. - 18.06.2020

Comunicat de presă M.E.C. - 18.06.2020

Conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 din 18 mai 2020, pe întreg teritoriul țării a fost instituită starea de alertă, iar prin Hotărârea de Guvern nr. 476/2020 din 16 iunie 2020, s-a prelungit starea alertă.
Astfel, rămân în vigoare dispozițiile art.27, alin.3 din Legea 55/2020, articol potrivit căruia „pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice, se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante”.
În acest context, Ministerul Educației și Cercetării, pentru respectarea cadrului legal în vigoare, a emis Ordinul pentru suspendarea organizării și desfășurării unor activități prevăzute în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr.5.259/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Precizăm faptul că imediat după încetarea stării de alertă, Ministerul Educației și Cercetării va dispune reluarea acestor activități, care se vor realiza conform unui calendar aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20200618 - Comunicat_mobilitate.pdf)Comunicat_mobilitate

Sesizări nereguli examene naționale

1. TEL VERDE 0800 801 100 - NAȚIONAL (gratuit), 
2. TEL VERDE 0800 816 246 - JUDEȚEAN (gratuit), 

La care cetățenii pot semnala toate neregulile apărute în organizarea și derularea examenelor naționale.

Ședință publică restrângere activitate 2020

Ședința publică pentru soluționare restrângerilor de activitate va avea loc joi, 28.05.2020, la sediul I.S.J. Giurgiu.

OMEC nr. 4267 din 19.05.2020

OMEC nr. 4267 din 19.05.2020 - pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20200521 - OMEC 4267.pdf)OMEC 4267

OMEC nr. 4266 din 18.05.2020

OMEC nr. 4266 din 18.05.2020 - pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul stării de alertă pe teritoriul României
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20200521 - OMEC 4266.pdf)OMEC 4266

Calendarul înscrierii în învățământul primar 2020-2021

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR - an școlar 2020-2021

TelVerde ISJ Giurgiu

TelVerde ISJ Giurgiu: 0800816246

Procedura operațională privind monitorizarea organizării și desfășurării activităților suport pentru învățarea online, la nivelul județului Giurgiu

Procedura operațională privind monitorizarea organizării și desfășurării activităților suport pentru învățarea online, la nivelul județului Giurgiu

Plan județean de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor 22-15 mai 2020

Plan județean de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor 22-15 mai 2020

Ordinul 4135

Ordinul 4135 - de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20200422 - Ordinul 4135.pdf)Ordinul 4135

Clipuri video

Situația statistică finală centralizată a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT

Situația statistică finală centralizată a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Procedura operațională pentru organizarea programului ”Școala după școală” 2020

Procedura operațională pentru organizarea programului ”Școala după școală” 2020

Relația cu publicul - Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu

Ca măsură de prevenire, începând din data de 12.03.2020, se suspendă activitățile de relații cu publicul din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, iar serviciul secretariat va fi închis.
Petițiile se pot trimite în această perioadă, exclusiv online, la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Audiențele se vor realiza telefonic la numărul de telefon: 0246214255

ADRESA MEC - Suspendarea cursurilor

Adresa MEC 8699/12.03.2020 privind suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar

Adresa DSP

Adresa DSP privind suspendarea cursurilor și situația epidemiologică din țară

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20200311 - Adresa DSP.pdf)Adresa DSP

Informaţii în completare