Diverse

TELVERDE - Ministerul Educației

Vă comunicăm că Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați, în perioada desfășurării probelor scrise la examenul național de bacalaureat, 28 iunie - 01 iulie, linia TELVERDE 0800801100, în intervalul orar 8.00 - 16.00

Gradații de merit 2021

Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, sesiunea 2021

TELVERDE - I.S.J. Giurgiu

TEL VERDE 0800816246 - (gratuit)

Planificarea ofertei educaționale 24-28.05.2021

Planificarea ofertei educaționale 24-28.05.2021

Platformă de e-learning - Consiliul Național al Elevilor

Platformă de e-learning - Consiliul Național al Elevilor, în vederea pregătirii elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a pentru susținerea examenelor naționale.

Informaţii în completare