Punctaje gradații de merit - sesiunea 2020

Lista cuprinzând punctajelor tuturor candidaților la Concursul pentru acordarea gradațiilor de merit sesiunea 2020

Informaţii în completare