Gradații de merit - 2021

Gradații de merit - 2021

  • Ordinul ministrului educației nr. 3.749/2021 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021;
  • Numărul de gradații de merit pe categorii de personal discipline/domenii;
  • Fișele de evaluare pentru acordarea gradațiilor de merit 2021;
  • Procedură de sistem privind organizarea și desfășurarea activităților de depunere a dosarelor personalului didactic auxiliar pentru obținerea gradației de merit, sesiunea 2021.

Informaţii în completare