Rezultatele finale - gradații de merit 2022

Lista finală cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit, sesiunea 2022, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, ținând cont de punctajele obținut în urma evaluării la contestații

LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Informaţii în completare