Gradații de merit 2023

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023 - a fost publicată anterior (aici)
  1. Numărul gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline;
  2. Procedura operațională privind acordarea gradației de merit pentru personalul auxiliar;
  3. Procedura operațională privind modalitatea de depunere, de evaluare a dosarelor și de soluționare a contestațiilor pentru acordarea gradației de merit în anul școlar 2023-2024;
  4. Fișele sintetice de autoevaluare;
  5. Cerere înscriere gradație merit.

Informaţii în completare