Precizări cu referire la organizarea și desfășurarea Concursului Școlar Național de Geografie pentru clasele V-VII „Terra - Mica Olimpiadă de Geografie”

Precizări cu referire la organizarea și desfășurarea Concursului Școlar Național de Geografie pentru clasele V-VII „Terra - Mica Olimpiadă de Geografie”

Precizări specifice:
Organizarea și desfășurarea Concursului Școlar Național de Geografie pentru clasele V-VII „Terra - Mica Olimpiadă de Geografie” - etapa județeană

  • Data organizării și desfășurării concursului școlar/competiției școlare: sâmbătă 25 martie 2023;
  • Locul organizării și desfășurării concursului școlar/competiției școlare: Școala Gimnazială Nr. 7, Giurgiu;
  • Concursul școlar/competiția școlară (rezolvarea cerințelor) are o durată de 90 minute, începând cu ora 10,00, intrarea elevilor în sălile de clasă fiind permisă în intervalul 9,00-9,30, pe baza unui document de identitate valabil (C.I./Pașaport/Certificat de naștere);
  • Redactarea lucrării se va face utilizând stiloul cu cerneală albastră/pixul cu pastă albastră;
  • Listele cu elevii selectați pentru etapa județeană a Concursului Școlar Național de Geografie pentru clasele V-VII „Terra - Mica Olimpiadă de Geografie” vor fi afișate la avizierul unității de învățământ organizatoare și pe ușile sălilor de clasă destinate desfășurării probei;
  • Profesorii asistenți/supraveghetori vor fi prezenți în intervalul orar 8,30-9,00;
  • Profesorii evaluatori/examinatori vor fi prezenți în intervalul orar 12,00-12,30.

Informaţii în completare