Lista cadrelor didactice din judetul Giurgiu care si-au depus dosar pentru echivalare studii

Lista cadrelor didactice din judetul Giurgiu care si-au depus dosar in conformitate cu metodologia aprobata prin  OMECTS nr. 5553/2011 si modificata prin  OMECTS nr. 4111/22.05.2012 pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă

Anul şcolar 2016-2017

Nr. crt.

Numele şi prenumele/numele căs.

Unitatea şcolară

Specialitatea de pe diplomă

Specialitatea pt care solicită echivalare

Observatii

  1.  

Pandele Victoria

Şcoala Gimnazială

Floreşti

Matematică- fizică

Fizică

Îndeplineşte condiţiile

  1.  

Oprea Oana Mădălina

Şcoala Gimnazială

Vărăşti

Institutor învăţământ primar

Limba franceză

Îndeplineşte condiţiile

  1.  

 Creac Daniela

Şcoala Gimnazială

Ghimpaţi

Institutor limba engleză

Profesor

învăţământ primar

Îndeplineşte condiţiile

  1.  

Hodobaşa Delia

Liceul Tehnologic “Tiu Dumitrescu”, Mihăileşti

Institutor muzică

Profesor

învăţământ primar

Lipsa
- Document din care să rezulte că a obţinut 90 credite în ultimii 5 ani

  1.  

Trandafir Rica Anişoara

Şcoala Gimnazială

Ghimpaţi

Educator şi psihopedagogie specială

Profesor 

Învăţământ prescolar

In adeverinta de vechime trebuie mentionat „vechime la catedra„ si nu „vechime in invatamant”

  1.  

Dina Cristina

Şcoala Gimnazială

Cosoba

Institutor – învăţământ primar

Profesor 

Învăţământ primar

Îndeplineşte condiţiile

Informaţii în completare