Gradații de merit - 2022

Gradații de merit - 2022

 1. Ordinul 3551/07.04.2022 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022;
 2. Precizări înscriere concurs gradații de merit 2022;
 3. Fișa didactic personal de conducere, îndrumare și control;
 4. Fișa didactic personalul de conducere din palatele si cluburile copiilor;
 5. Fișa didactic educatoare, prof. pt. învățământul preșcolar;
 6. Fișa didactic învățător, prof. pt. învățământul primar;
 7. Fișa didactic personalul de predare din Palatele și cluburile copiilor;
 8. Fișa didactic profesor învățământ gimnazial, liceal, profesional, postliceal;
 9. Fișa didactic personalul din învățământul sportiv integrat și suplimentar;
 10. Fișa didactic învățământul special;
 11. Fișa didactic prof. consilieri, logopezi;
 12. Fișa didactic auxiliar ISJ - contabil șef;
 13. Fișa didactic auxiliar ISJ - auditor intern;
 14. Fișa didactic auxiliar - administrator financiar-contabil;
 15. Fișa didactic auxiliar - secretar;
 16. Fișa didactic auxiliar - informatician;
 17. Fișa didactic auxiliar ISJ - consilier referent;
 18. Anexa 1 - pagina de gardă;
 19. Anexa 2 - cerere de înscriere;
 20. Anexa 3 - declarație pe proprie răspundere;
 21. Anexa 4 - model contestație;
 22. Număr gradații aprobate pe categorii de personal la nivelul județului Giurgiu.

 

Informaţii în completare