Punctaje gradații de merit 2022

Lista cu punctajele acordate în urma evaluării dosarelor candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit sesiunea 2022

Informaţii în completare