Calendar stabilire cifră de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021

Ordinul nr. 5578/2020 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2022, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ teritorială a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional.

Informaţii în completare